ترجمه پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان - قسمت اول

/
پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان راهنمایی 1- مقدمه پروتکل BIM در ابتدا توسط انجم…
مفهوم BIM در مدیریت پروژه

مفهوم BIM در مدیریت پروژه

/
مفهوم BIM در مدیریت پروژه اگرچه کاربرد BIM ( مدلسازی اطلاعات ساختما…
نقش BIM در صنعت بهداشت و درمان

نقش BIM در صنعت بهداشت و درمان

/
نقش BIM در صنعت بهداشت و درمان موفقیت طولانی مدت پروژه ­های توسع…
اجرای bim

چهار مرحله مهم اجرای مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM)

/
چهار مرحله مهم اجرای مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) مانند هرگونه تغی…
ده دلیل برای استفاده از بیم

طرح اجرایی مدل سازی اطلاعات ساختمان ( BEP )

/
طرح اجرایی مدل سازی اطلاعات ساختمان : یک طرح اجرایی BIM یا BEP یک جز ضرور…

چهار مرحله مهم اجرای مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM)

/
چهار مرحله مهم اجرای مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) مانند هرگونه تغ…
تبدیل دیجیتال

تبدیل دیجیتال: ما کجا هستیم؟ (بخش دوم)

/
تبدیل دیجیتال: ما کجا هستیم؟ تبدیل دیجیتال ، اعمال تغییرات در …