آموزش رویت – اصول اولیه مستندات قسمت دوم

تاکتیک های BIM در پروژه ها (2)

 

كاربرد اهداف شركتي در BIM

ادغام تجسم­ سازي، آناليز و برنامه­ ريزي به شما در قرارگيري در يك منحني كاري و تعيين مسيرهاي آتي كمك مي­كند. لازم به ذكر است كه مهم نيست كه شما در كدام مرحله هستيد و يا كدام قسمت­ ها بيشتر درهم ادغام مي­ شوند آنچه مهم است كه در نهايت به جواب نادرستي برخورد نمي­ كنيد. تعيين مسير در هر بخش باعث رسيدن به موفقيت در پروژه خواهد شد.

سرانجام به اين مهم دست مي­يابيم كه BIM يك روش ارتباطي است. ممكن است كه در ارائه آناليز و مستندات كمك كند اما هدف اصلي آن برقراري ارتباط بين ايده و طرح در تمامي مراحل انجام پروژه مي­ باشد. ما براي بيان هر چه بهتر اين 3 قابليت در پروژه از شكل دايره استفاده كرده ­ايم. كه هر كدام از دواير شامل عناصر ابتدايي شروع پروژه است كه در گذشته به آن اشاره كرديم. شكل 9-1 نمايشگر دواير به صورت تكي بوده و در سمت راست نمايشگر ادغام آنها با هم مي­باشد.

آموزش رایگان رویت Revit

كاربرد اهداف شركتي در BIM

در حاليكه دياگرام نمايشگر ادغام متعادل هر بخش مي ­باشد اما در عمل امكان دارد اين تداخل در برخي موارد بيشتر و برخي كمتر اتفاق بيافتد. براي درك اين موضوع كه كدام بخش­ ها برخي اوقات بيشتر تكرار مي­ شوند به بيان 3 نمونه خاص مي­ پردازيم كه هر روش بيانگر نمونه­اي از روش كار در BIM است.

 

شما میتوانید قسمت اول اصول اولیه مستندات را از طریق لینک زیر مشاهده و مطالعه نمایید

جهت استفاده از مطالب قسمت قبل روی لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش رویت – اصول اولیه مستندات قسمت اول

 

تأخير در گرايش LATE ADOPTERS

در روش تأخير همانطور كه در شكل 10-1 نمايش داده مي ­شود هر بخش به صورت متمايز از يكديگر و جداگانه قرار گرفته ­اند و فقط يك همپوشاني كمي بين هر كدام وجود دارد. كه مي­ توان هر كدام از آنها را به راحتي جابه­ جا و از گروه جدا كرد بدون آنكه تداخل و تأثير زيادي در ديگري ايجاد كند. Late adopters اصولاً در تكنولوژي جديد در مرحله دوم قرار دارد. اين بدين معناست كه شما آخرين و يا جديدترين ابزار را روش كار خود قرار نمي­ دهيد و به جاي آن منتظر مي­ مانيد تا ديگران روش­ هاي جديد را امتحان كنند. در Late adoption اطلاعات در BIM بحراني نمي­ شوند. اطلاعات در اين مدل براي ارائه مستندات استفاده مي­ شوند. (مثلاً جداول در بها).

آموزش رایگان رویت Revit

تأخير در گرايش LATE ADOPTERS

 

ميانه روي در گرايش ADOPTION INTERMEDIATE

در اين روش همانطور كه شكل 11-1 نمايش مي­ دهد رابطه بين عناصر كمي بيشتر و محكم ­تر شده است. اين عناصر به صورت همزمان در روش كاري اعمال مي ­شوند و تداخل هر كدام به اهداف منفرد هر بخش همبستگي دارد.

آموزش رایگان رویت Revit

ميانه روي در گرايش ADOPTION INTERMEDIATE

 

در روش ADOPTION INTERMEDIATE اطلاعات در BIM بسيار مهم بوده و داده­ هاي محكم­ تري از منابع اصلي استخراج مي­ شود. در اين روش بعد از مشاهده تكنولوژي نوين براي كمك به هر چه بهتر شدن پروسه جاري و تأثيرگذاري آن در پروژه اقدام به استفاده از آن شده است.

گرايش زودهنگام EARLY ADOPTION

 در اين روش همانطور كه در شكل 12-1 نمايش داده مي­شود بر روي ادغام تمامي عناصر و روابط آنها توجه شده است. در اين روش از ابزارها و تكنولوژي و روش ­هاي جديد استفاده شده كه تا به حال از آنها امتحاني به عمل نيامده است. بدين ترتيب با استفاده زودهنگام از اين ابزارها شركت وارد يك ريسك بزرگ مي­ شود كه در انتها امكان موفقيت هم وجود دارد.

آموزش رایگان رویت Revit

گرايش زودهنگام EARLY ADOPTION

 

در اين روش اطلاعات در BIM به صورت هسته مركزي برنامه ريزي و اجراي پروژه بوده و آنها منتظر انجام اين تحولات در ديگر مجموعه ­ها نيستند و خودشان روش كار جديد را اجرا و رهبري مي­كنند.

چگونگي تغيير روش كار شركت از طريق BIM

براي اينكه بدانيد در كجا و كدام دايره و كدام روش از گرايش ­ها قرار دارند نياز است تا به فرهنگ حاكم بر شركتي كه در آن كار مي­ كنيد اشراف داشته باشيد. همانطور كه اشخاصي صاحب نام در كار با BIM بر آن تأكيد دارند. سختي­ هايي كه در حين وارد شدن با اين روش مواجه مي­ شويد يادگيري كاربري­ ها و ابزار نيست بلكه فهم چگونگي استفاده از آنها در روند كار و مديريت و ويرايش­ ها مي­ باشد. توانايي همسو كردن و قبول اين تغييرات در سازمان باعث مي­ شود شما بفهميد كه در كدام بخش از اين دواير قرار گرفته ­ايد.

پيش بيني نوآوري

براي فهم روند تغييرات در روش كار جديد به نمودار رضايت در زمان مطابق شكل 13-1 توجه كنيد.

اجازه بدهيد يك مثالي پيرامون استفاده از يك موبايل جديد براي فهم اين موضوع عنوان كنم. زمانيكه شما يك موبايل جديد خريداري مي­ كنيد خوشحالي زيادی مي­ كنيد. اين گوشي مي­تواند قابليت پخش تصاوير يا اتصال به اينترنت و يا قابليت­ هاي زيادي داشته باشد.

آموزش رایگان رویت Revit

نمودار رضايت در زمان

هرچه با اين قابليت ها آشناتر شده و كار با آنها براي شما اسان ­تر شود خوشحالي شما فزوني مي­ يابد در هنگام تطابق با گوشي جديد و همسو شدن با روش كار با آن دچار يك نقصان شادي خواهيد شد. مثلاً مي­خواهيد عملي را روي موبايل انجام دهيد كه زمان­ بر و يا رسيدن به آن از طريق چندين منو بعد از دسترس مي­ نمايد. و تنظيمات آنطور كه شما مي­خواهيد بر روي آن انجام نشده است.

در مثال گوشي موبايل جديد زماني اتفاق مي­ افتد كه مي­خواهيد ارتباطي بين موبايل شخصي و سرويس email شركت برقرار كنيد اما در اين حين تمامي دفتر تلفن شما بهم ريخته مي ­شود. حال نام­ها با شماره­ ها و Email هاي يكسان با هم در يك گروه نيستند و آنطور كه تصورش را مي­ كرديد در يك رديف قرار نگرفته ­اند.

در مثال مربوط به BIM به اين مورد مي­ پردازيم كه شما نياز داريد تا يك برش طولي از ديوار يا پله­ ها داشته باشيد مي­دانيد كه در اين روش امكان­پذير است و در طول زمان كمي به مطلوب خواهيد رسيد اما قبل از آن بايد روند تكميل پله و يا ديوار را طي كرده بعد به مطلوب برسيد. اين مرحله دقيقاً زماني است كه خوشحالي شما دچار وقفه مي­ شود. (شكل 13-1) اينجا دقيقاً مشابه قرارگيري در مسير متقاطعي است كه آيا به روش قبل و تكنولوژي پيشين برمي­ گرديد (تلفن قديمي) و يا روش روبرو را ادامه داده و با مشكلات روبرو شده و در پي حل آنها براي رسيدن به نوآوري همسو مي شديد.

هر روشي بدون ترديد هرچقدر هم كه كافي و كامل به نظر برسد باز هم پيش­ بيني­ هايي در آن لازم است تا بتوان به مناسب­ ترين روش سيستم موجود رسيد. حال كه راه خود را براي تطبيق با روش جديد پيدا كرده­ايد و سعي در مديريت آن – چه به صورت فردي و چه تيمي – داريد حال مرحله پيش بيني را پشت سر گذاشته و در آينده به خوشحالي ضايد الوصفي خواهيد رسيد.

تكامل تدريجي اين روش انقلابي

در حالي كه سعي داريد تا اين تغييرات را ايجاد نموده و تكميل نماييد بايد صبور بوده و توجهي خاص به سرعت تأثيرگذاري اين روش بر تيم كاري خود داشته باشيد. پيشرفت و نوآوري با تكرار و دوره كردن آنها در روش كار حاصل مي­ شود و اگر از آن در پروژه بزرگي استفاده مي­ كنيد بسيار جسارت به خرج داده ­ايد. روند استفاده از BIM در پروژه يك روش تكاملي است نه انقلابي.

شكل 14-1 2 دوچرخه را نمايش مي­دهد. مورد سمت راست يك دوچرخه ارزان قيمت انگليسي به نام Appleton’s Cyclopeadia of Applied Mechonics از سال 1892. در حالي كه جزء اولين دوچرخه­ها نمي­ باشد. (زيرا اولين دوچرخه در سال 1818 در پاريس ابداع شد.) اما نواقص زيادي را در شكل و هيبت ظاهري و روش اتصال دو چرخ به يكديگر در مقايسه با دوچرخه ­هاي امروزي نمايش مي­دهد: 2 چرخ، فرمان، پدال­ها براي اعمال نيرو به راه­اندازي. نمونه سمت راست مدلي كه در سال 2006 توسط Australian University student Gavin Smith ابداع شده را نمايش مي­دهد. اين دوچرخه براي كمك به اشخاصي كه ناتواني جسمي دارند و يا توانايي استفاده از موتور را ندارند ساخته شده هر چند دوچرخه سريع تر حركت كند و سرعت آن افزايش يابد چرخها به حالت عمودي درآمده و اين امكان را به سواركار مي ­دهد كه با سرعت هر چه بيشتر مسافت را طي كند. همانطور كه شكل ظاهري دوچرخه نمايش مي­دهد چرخ­ها دوباره به حالت اوليه برگشته و به سواركار اجازه مي­دهد در سرعت كمتر تعادل خود را حفظ كند.

آموزش رایگان رویت Revit

تكامل تدريجي اين روش انقلابي

 

دوچرخه سمت راست تمامي موارد مورد نياز براي دوچرخه ­سواري را داراست اما بعد از تكامل و تكرار آن به مرحله سمت چپ رسيده است. يك انقلاب مشابهي هم در روش استفاده از BIM اتفاق مي­افتد كه با تكرار استفاده از آن مي­توانيد به راحتي بر آن اشراف پيدا كنيد.

توجه به سرمايه­ گذاري در BIM

بنابر يك فرضيه مرسوم شركت­ هاي بزرگ­تر سرمايه ­گذاري بيشتري نسبت به شركت ­هاي كوچك­تر در روند استفاده زودهنگام از تكنولوژي ­هاي جديد و نوآوري­ ها را انجام مي ­دهند. در حالي­كه شركت­ هاي بزرگ از منابع وسيع­تري استفاده مي­كنند اما سرمايه­ گذاري يكسان است.

شما براي كمك به كاركنان در يادگيري استفاده از كاربرد Revit تلاش خواهيد كرد اما آموزش آن و كسب مهارت­ در آن به خود اشخاص و ممارست بستگي دارد. در حالي­ كه شركت ­ها با تفاوتي كه در اندازه آنها وجود دارد و تمايل آنها به ريسك كردن در استفاده از اين نرم­ افزار باز هم دستاوردها و سرمايه­ گذاري يكساني خواهند داشت.

مثلاً براي شركت­ ها از بزرگ تا كوچك با نمونه­ هاي تقريباً مشابه با تناسب سرمايه­ گذاري 1 درصد از اندازه شركت و اگر از 1000 نفر كارمند كه برابر با 10 نفر كارمند تمام وقت وجود داشته باشد نتيجه اي مطابق بر 1 درصد كه همان كار 1 نفر در 3 هفته كاري است نتيجه خواهد داشت.

البته كليه موفقيت اين 1درصد سرمايه ­گذاري به پشتكار ومنابع شركت بستگي­ دارد. همانطوركه تكنولوژي در پس BIM درحال پيشرفت مي­ باشد فرصت­ هاي ويژه ­اي نيز براي بكارگيري اين روش و محك زدن توانايي­ هاي شركت در آن را به دنبال دارد.

در طبقه ­بندي توانايي­ هاي مدلسازي در BIM كه در زير ملاحظه مي­كنيد احكامي در ارتباط با قابليت­ هاي BIM در تجسم سه بعدي و‌ آناليز انرژي و سهولت در مديريت گنجانده شده است:

 • ايجاد مستندات
 • هماهنگ ­سازي مستندات
 • حاشيه­ نويسي خودكار
 • هماهنگي در مشاوره
 • تجسم ­سازي طرح
 • جدول­ بندي سيستم­ ها، مصالح و مقادير هر كدام
 • مشخصات
 • مبلمان، نازك كاري، تجهيزات، تمهيدات، واقعه ­نگاري و پيگيري
 • ارزشيابي اختصاص برنامه
 • سازندگي
 • طرح­ريزي آناليز
 • نمايان سازي تداخل­ ها
 • كيفيت اوج­ گيري طرح
 • آناليز قيمت و ارزشيابي
 • رهبري صحيح به سمت ساخت و ساز
 • پيشبرد طرح­ هاي آزمايشي
 • آناليز كاربري ساختمان
 • اصلاح مجاري آب باران
 • دسترسي PV
 • آناليز انرژي
 • استفاده از روشنايي روز در فضاها
 • نمايش تأثيرات نور روز بر ساختمان
 • برنامه­ ريزي
 • سهولت در مديريت
 • پيگيري سرمايه ­ها
 • نظام­ مند شدن كار

 

اگر سرمايه­ گذاري در اين كار با برنامه ­ريزي و توجه همراه باشد توانايي انجام كار بالا مي­ رود چنان كه با معرفي اهميت مسئله آناليز،‌ تجسم سازي و برنامه ­ريزي در محيط كار حيطه كاري و وظايف هر گروه از كاركنان مشخص شده و بازدهي بيشتري را در ادامه خواهد داشت.

در اين كتاب سعي شده تا با دقت بيشتري به معرفي سه عنصر اوليه و اصلي آناليز، تجسم ­سازي و برنامه­ ريزي و تكنيك­ هاي استفاده از آنها در Revit اقدام شود.

 

 

مترجم: دکتر ابولفضل نوایی

5/5 (2 Reviews)0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *