آموزش فرمول نویسی در رویت - Revit - درج فرمول

چگونه فرمول نویسی کنیم در رویت؟ (Formula )

آموزش فرمول نویسی به زبان ساده در Revit

قسمت فرمول نویسی (Formula ) به این معنی است که شما در آن قسمت می توانید از فرمول های ریاضی و عبارات شرطی برای محاسبه ی مقدار مورد نیاز استفاده کنید. بیشترین استفاده فرمول نویسی در Family ها است، جایی که شما قادر هستید عبارات را با توجه به پارامترهایی که از قبل  تعریف شده، تعیین نمایید.

 

فرمول نویسی در رویت - Revit - درج فرمول

آموزش فرمول نویسی در رویت – Formula

 

 

در قسمت فرمول نویسی – Formula  شما می توانید از عبارات زیر استفاده نمایید  :

علامت جمع +ß

علامت منها -ß

علامت ضرب *ß

علامت تقسیم /ß

علامت لگاریتم logß

علامت توان x^y, ^ß  به معنای x به توان y

علامت جذر sqrt: sqrt(16)ß

علامت سینوس sinß

علامت کسینوس cosß

علامت تانژانت tanß

علامت آرک سینوس asinß

علامت آرک کسینوس acosß

علامت آرک تانژانت atanß

علامت عدد نپر exp(x) ß

علامت قدر مطلق absß

علامت عدد پی pi (3.1415926…)ß

 

شما می توانید از اعداد صحیح، اعشاری و کسری و همچنین از فرمول های ریاضی مانند نمونه های زیر استفاده کنید :

Area= pi()*Radius^2

Volume= Length (500 mm)*Width (600 mm)*Height (200 mm)

X= 2*abs(a)

 

روند کردن اعداد در فرمول نویسی:

نمادتوضیحمثال
round(x)روند کردن  به نزدیک ترین عدد

round(4.13)=4

round(4.7)=5

round(4)=4

 

roundup(x)روند کردن به عددی بزرگ تر یا مساوی عدد

round(7.1)=8

round(7.9)=8

round(7)=7

 

rounddown(x)روند کردن به عددی کوچک تر یا مساوی عدد

round(5.21)=5

round(5.63)=5

round(5)=5

نکته: در صورتی  می توانید از پارامترهای تعریف شده در فرمول ها استفاده کنید که نام پارامترها را دقیقاَ مانند خودش وارد نمایید. برای مثال شما پارامتری با نام Width تعریف کرده اید، در فرمول نویسی نمی توانید از نام width  ( با w  کوچک) استفاده کنید.

جملات شرطی در Formula

در قسمت فرمول نویسی – Formula می توانید از جملات شرطی استفاده کنید. پیشنهاد می شود برای پرهیز از پیچیده شدن در محیط فمیلی از جملات شرطی کمتر استفاده شود. در صورت لزوم دستور جمله شرطی به این صورت است:

IF(<condition>, <result-if-true>,<result-if-false>)

اگر شرط ما درست باشد جمله اول و اگر غلط باشد جمله بعدی اجرا می شود.

جملات شرطی می تواند شامل ارزش های عددی و پارامترهای Yes/No باشد. همچنین می توانید از شروط مقایسه مانند < یا > یا =  و حالات بولین AND ، OR و NOT استفاده نمایید. در زیر نمونه هایی از عبارات شرطی را مشاهده می نمایید.

نکته : در حال حاضر عبارات =<  و <= در عبارات شرطی نرم افزار رویت برای فرمول نویسی قابل استفاده نیست.

 

  مثال IF            : IF ( Width<200mm, 200mm, 300mm)

مثال با متن      : IF ( Length<4, “طول “, “عرض “)

مثال با  AND   : IF ( AND ( a=2 , b<3 ), 10, 20 )

مثال با  OR      : IF ( OR ( x<2 , y<3 ), 10, 15 )

مثال با چند جمله   : IF ( Width<200mm, 200mm, IF ( Width<500mm, 500mm, IF ( Width<1000mm, 1000mm, 2000m )))

 

فرمول نویسی و مقیاس اعداد

عبارات شرطی می تواند اطلاعات زیر را داشته باشد :

  • اعداد با واحد
  • بولین ( YES/NO )
  • متن

در صورت استفاده از واحد های متفاوت شما باید واحد هر عدد را همراه با آن وارد نمایید. در غیر این صورت نرم افزار اعداد بدون واحد را با توجه به پیش فرض خود در نظر میگیرد.

برای تعریف هر پارامتر در پنجره Parameter Properties  در قسمت  Type of Parameter باید واحد مناسب آن را انتخاب کنید زیرا در صورت واحد اشتباه، عملیات مورد نظر را انجام نمی دهد. برای مثل برای به دست آوردن مساحت نمی توان Length  را انتخاب کرد و  باید واحد قابل قبول آن را انتخاب نمایید.

در مورد عبارت sin(X) عدد ورودی حتماَ باید زاویه باشد و جواب آن، عدد بدون واحد است.

عبارت شرطی IF ()  باید YES/NO باشد. باقی عبارت و جواب آن می تواند به هر شکلی ( عددی، بولین و متن )  باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *