تخمین هزینه سرویس های BIM

تخمین هزینه های طراحی و مهندسی سرویس های مرتبط  با BIM

مقاله زیر یک روش را برای تخمین هزینه سرویس های طراحی مرتبط با BIM ارائه می دهد. چکیده مقاله به انگلیسی و ترجمه فارسی و متن مقاله به انگلیسی ارائه شده است.

تخمین هزینه سرویس های BIM

عنوان مقاله:

A cost-plus estimating framework for BIM related design and engineering services

چارچوب ارزیابی cost-plus برای سرویس های طراحی و مهندسی مرتبط با BIM

شناسه:DOI

۱۰.۱۰۰۷/s12205-017-1808-y

دانشجویان/پژوهشگران:

Bonsang Koo, Byungjin Shin, Ghang Lee

زبان اصلی: انگلیسی

[toggle title=” چکیده مقاله به فارسی : ” state=”open”]

بیش از ۱۰ سال است که مدلسازی اطلاعات ساختمان در کره جنوبی معرفی و مطرح شده است. اما صنعت فاقد رویکردی برای کمک به شرکت ها در برآورد هزینه سرویس های BIM در فازهای طراحی پروژه است. این کمبودها همچنین مانع سازمان های دولتی برای  اختصاص بودجه مناسب به سرویس های مرتبط با BIM است. این تحقیق در صنعت مهندسی و معماری(AE) تمرکز داشته و چارچوبی را برای برآورد هزینه سرویس های طراحی BIM براساس روش قیمت گذاری the cost-plus فراهم می آورد. این چارچوب از اطلاعات هزینه ۵۴ پروژه استفاده کرده تا متوسط هزینه برای هر نفر در ساعت (man-hours) و ضرایب آن را برای موارد کاری استاندارد و غیراستاندارد تخمین بزند. man-hours می تواند فاز های مختلف طراحی، ترتیب، و سطح های مختلف توسعه را خرد کند. چارچوب مورد نظر در سیستمی مبتنی بر اکسل اجرا شد که به کاربران اجازه می داد تا تخمین هایی برای ۱۱ نوع پروژه مختلف ساختمانی بزنند که باعث انعطاف پذیری در انتخاب سرویس های پیشنهاد شده BIM می شود. اعتبار سنجی نشان داد که این سیستم تخمین های دقیقی را برای  پروژه هایی بخصوص و با نیاز های خاص خود ارائه می دهد. با فراهم آوردن روشی عینی برای تخمین هزینه سرویس های BIM، مشتریان و شرکت های AE می توانند بر سر هزینه ای عادلانه به توافق برسند، به این ترتیب این روش به سرعت در کره جنوبی مقبول واقع شد.

 [/toggle]

[toggle title=” چکیده مقاله به انگلیسی: ” state=”close”]

More than ten years have passed since Building Information Modeling (BIM) was introduced in Korea, but the industry lacks established approaches to assist firms in estimating the costs of providing additional BIM services in the design phases of a project. The deficiency also inhibits government agencies to allocate discrete and reasonable budgets when requesting BIM related services. This research focuses on the Architecture and Engineering (AE) industry and provides a framework to estimate costs for BIM design services based on the cost-plus pricing approach. The framework utilizes cost data from 54 projects to estimate average man-hours, and ‘man-hour coefficients’ for standard and non-standard work items. The man-hours can further be broken down to different design phases, disciplines and at different levels of development. The framework was implemented in an Excel-based system, which allows users to produce estimates for 11 different building project types, while providing flexibility in selecting preferred BIM services. Validation showed that the system produces accurate estimates for specific projects with customized requirements. By providing an objective approach for estimating the costs of BIM services, it allows clients and AE firms to agree upon a fair cost, and thus expedite its adoption in Korea.

 [/toggle]

[box type=”download” align=”aligncenter” class=”” width=”10″]

دانلود مقاله به انگلیسی

رمز :iranbim.com
[/box]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *