نوشته‌ها

اضافه كردن فمیلی در رویت Revit .ایران بیم

اضافه كردن فمیلی در رویت Revit

/
چگونه فمیلی های خود را به Revit  اضافه کنیم؟ اضافه كردن فمیلی د…
دانلود فمیلی رویت لوازم اداری-ایران بیم

دانلود فمیلی رویت لوازم اداری

/
دانلود فمیلی رویت لوازم اداری گروه مدلسازی اطلاعات ساختمان ایرا…
دانلود فمیلی رویت انواع آسانسور در ایران بیم

دانلود فمیلی رویت انواع آسانسور

/
دانلود فمیلی رویت انواع آسانسور گروه مدلسازی اطلاعات ساختمان ایران …
دانلود فمیلی رویت لوازم ورزشی-ایران بیم

دانلود فمیلی رویت لوازم ورزشی

/
دانلود فمیلی رویت لوازم ورزشی گروه مدلسازی اطلاعات ساختمان ایرا…
دانلود فمیلی رویت اجاق گاز در ایران بیم

دانلود فمیلی رویت اجاق گاز

/
دانلود فمیلی رویت اجاق گاز گروه مدلسازی اطلاعات ساختمان ایران IranBIM   …
تختخواب دو نفره

فمیلی تخت خواب دو نفره علیزاده

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌تخت خواب دو نفره علیزاده  …

فمیلی قرنیز MDF پاشنه دار شرکت ﭘﺘﺎﺣﻮر

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌قرنیز MDF پاشنه دار شرکت ﭘﺘﺎﺣﻮر …
faransavi

فمیلی پنجره دو جداره شرکت جام شبنم آذربایجان

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌پنجره دو جداره شرکت جام شبنم آذربایجا…
پنجره دو جداره

فمیلی پنجره دو جداره شرکت دورال

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌پنجره دو جداره شرکت دورال …
لانه زنبوری 02

فمیلی ﺗﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ شکل

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌ﺗﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ شکل …

فمیلی ﺗﯿﺮ ﻣﺸﺒﮏ ﺷﺶ ضلعی (لانه زنبوری)

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌تیر لانه زنبوری …