صفحه اصلی / بایگانی برچسب: MA–BIM

بایگانی برچسب: MA–BIM

بینشی جدید در مدیریت پروژه های BIM

این مطالعه با بررسی روند تحول MA–BIM ، بینشی جدید در مدیریت پروژه های BIM را با اشاره به ارائه های دقیق و تحلیل تاثیرات تحقیقات پیشین فراهم می آورد. بینشی جدید در مدیریت پروژه های BIM   مترجم : سارا سادات حاجی سید تقیا

نمایش بیشتر»