صفحه اصلی / بایگانی برچسب: cost-plus estimating framework

بایگانی برچسب: cost-plus estimating framework

تخمین هزینه سرویس های BIM

تخمین هزینه های طراحی و مهندسی سرویس های مرتبط  با BIM مقاله زیر یک روش را برای تخمین هزینه سرویس های طراحی مرتبط با BIM ارائه می دهد. چکیده مقاله به انگلیسی و ترجمه فارسی و متن مقاله به انگلیسی ارائه شده است.

نمایش بیشتر»