آموزش اصول اولیه کار گروهی در رویت bim

آموزش اصول اولیه کار گروهی در رویت

استفاده از worksharing در هماهنگی و همکاری بین اعضای گروه پروژه

آموزش اصول اولیه کار گروهی در رویت: روش worksharing در Revit چگونگی استفاده از workset که همان تفکیک کردن بخشهای مختلف مدل در یک پروژه گروهی را امکان­پذیر می­کند. هر بخش شامل عناصری از ساختمان و مولفه ­ها (پوشه ساختمان – دیوارهای داخلی – هسته مرکزی – مبلمان – تأسیسات فضاهای آبریز و غیره) می­باشد که برای رسیدن به هدف پروژه به آنها نیاز است. با تفکیک هر بخش از طریق workset در اصل یک فایل واحد برای هر شخص ایجاد می­شود که می­ تواند در زمینه کاری خود روی آن کار کرده و در همین حین توانایی لحاظ کردن کارهای افراد دیگر را در فایل خود هم داراست.

به صورت پیش فرض روش worksharing را نمی­ توان در هنگام آغاز پروژه اجرا نمود زیرا در ابتدا فایل توسط یک نفر گردآوری می ­شود. کار پس از تقسیم در یک فایل مرکزی ذخیره سازی می­شود. این فایل مرکزی محل قرارگرفتن نتایج تمامی کارهای واحد در کنار هم می­باشد با تصمیماتی که هر بخش در قسمت مربوطه به عناصر مدلسازی اتخاذ می­کند فایل مرکزی تمامی مولفه­ ها را مدیریت کرده و بی توجه به این موضوع که هر بخش توسط اشخاص جداگانه تکمیل می­شود آنها را در کنار هم به صورت یک فایل واحد نگهداری می­کند.

آموزش اصول اولیه کار گروهی در رویت: شما در هنگام تقسیم کار فایل مرکزی را در ناحیه­ای share network ذخیره می­نمایید تا همه کارکنان به راحتی به آن دسترسی داشته و فعالیت­های خود را در آن ذخیره نمایند.

زمانیکه فایل مرکزی جاگذاری شود هر عضو از گروه یک کپی اصل یاز روی آن بر روی Desktop و یا C:drive ایجاد می­کنند. و بعد فعالیت­های شخصی روی هر کدام از این نمونه­ های کپی شده جداگانه انجام می­شود. که توسط فایل مرکزی فعال می­باشد.

تمامی کارهای انجام شده روی فایلهای کپی شده به صورت مستقیم قرار خواهد گرفت و این باعث می­شود هر فایل به صورت یک فایل شخصی عمل کرده و از دسترس دیگر کاربران دور باشد.

تمامی عناصری که در هر فایل محلی قرار دارند در حالت link به فایل اصلی هستند. بدین منظور غیر ممکن است تا بتوان از طریق فایل مرکزی تغییری روی این عناصر اعمال شود زیرا در این شرایط این عناصر به شخصی خاص که روی فایل جداگانه در حال کارکرد است تعلق داشته و نمی ­توانند توسط شخص دیگری از طریق اعمال تغییرات در فایل مرکزی قابل دسترس باشد.

به خاطر داشته باشید که Revit بر مبنای داده ­ها استوار است. بدین جهت وقتی شما در حال کارکردن بر