اشتراک کارهای کاربران در رویت

آموزش اشتراک کارهای کاربران در رویت

/
اشتراک کارهای کاربران در رویت اگر از Revit در محیط دفتر یا دی…
اشتراک گذاری کارها در رویت

آموزش مدیریت: اشتراک گذاری کارها در رویت

/
اشتراک گذاری کارها در رویت  Revit Worksharing، روش هایی …
فاز بندی و تنظیمات آن در رویت

فاز بندی و تنظیمات آن در رویت

/
آموزش فاز بندی و تنظیمات آن در رویت  Autodesk Revit ب…
آموزش ضروریات Navisworks

آموزش ضروریات Navisworks

/
آموزش ضروریات Navisworks Navisworks به دنیای طراحی و دنیای ساخت…
آموزش Recap 360

آموزش Recap 360

/
آموزش Recap 360 این محصول از شرکت معتبر آمریکایی اتودسک  Autode…
ایجاد طرح های اجرایی BIM

ایجاد طرح های اجرایی BIM

/
آموزش ایجاد طرح های اجرایی BIM طرح های اجرایی BIM (BEP) می …
مدیریت ساخت و ساز: ساخت بتن

مدیریت ساخت و ساز: ساخت بتن

/
مدیریت ساخت و ساز: ساخت بتن  آیا شما در صنعت ساخت و ساز ب…
مدیریت ساخت و ساز:خواندن نقشه ها و مشخصات

مدیریت ساخت و ساز:خواندن نقشه ها و مشخصات

/
مدیریت ساخت و ساز:خواندن نقشه ها و مشخصات نقشه های ساخت و…
تکنولوژی ساخت وساز

مدیریت تکنولوژی ساخت وساز در مشاغل

/
مدیریت تکنولوژی ساخت وساز در مشاغل فناوری اساسا راه را برای صنعت ساخت و ساز …