نقش BIM در تحویل یکپارچه اقلام پروژه

بهره گیری از BIM در تحویل یکپارچه اقلام پروژه

این مقاله به بررسی بهره گیری BIM در اجرای IPD می پردازد. چکیده مقاله به فارسی و انگلیسی ارائه شده است.

BIM درIPD

عنوان مقاله:

بهره گیری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان در تحویل یکپارچه اقلام پروژه

کد COI مقاله:

NCUD04_057

دانشجویان/پژوهشگران:

وحید شاه حسینی – (شناسه پژوهشگر – Researcher ID: ۱۷۹۴)
استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین حجرالاسودی – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر نوژان نادری –  کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا جوشقانی – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

زبان اصلی: فارسی

سال انتشار: 1392

محل انتشار:

اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری

 

[toggle title=” چکیده مقاله به فارسی: ” state=”open”]

مدل اطلاعات ساختمان، مدلی سه بعدی است که خصوصیات فیزیکی و عملکردی بنا را به صورت دیجیتال نشان می دهد. این مدل یک پایگاه اطلاعات مشترک و قابل اتکا برای  تصمیم گیری های مناسب در طی چرخه عمر ساختمان به حساب می آید. با وجود مزایای بسیار این فناوری، به دلیل ماهیت جزیره ای قراردادهای مرسوم، بخش اصلی پتانسیل نهفته در آن بی استفاده می شود. از طرفی دیگر، تحویل یکپارچه اقلام پروژه (IPD) به عنوان یک رویکرد جدید قرادادی در پروژه های عمرانی در پی آن است که خروجی پروژه ها را از طریق هم سو کردن اهداف پروژه و انگیزه طرف های اصلی درگیر در پروژه بهبود بخشد. یکی از مزایای اجرای این مدل قراردادی ایجاد ارتباط قوی بین ذینفعان پروژه است، که با بهره گیری از BIM محقق می شود. از سوی دیگر، به سبب ویژگی های IPD،  بیشترین بهره گیری از مزایای BIM ممکن می شود. در این مقاله ضمن معرفی BIM و IPD به بررسی و تدوین فرآیندهای بهره گیری از BIM در اجرای IPD می پردازیم. روند پیشنهادی براساس مطالعه اسناد کتابخانه ای است، که با بهره گیری از فرآیند تدوین شده و با تقویت همکاری و هماهنگی ذینفعان پروژه، به بهبود خروجی پروژه های عمرانی می انجامد.

[/toggle] [toggle title=”چکیده مقاله به انگلیسی: ” state=”close”]

Building information model, a three – dimensional model demonstrates the physical and functional characteristics of building form digitally. This model is a common and reliable database for appropriate decisions during the life cycle of the building. Despite of benefits of this technology, due to the nature of the common contracts, the main part of its potential is going to be useless. Beside using integrated project delivery (IPD) as a novel contractual approach in construction projects has been looking for project outputs to improve them through putting project purposes and motivations of the main sides involved in the project in the same direction. One of the privileges of implementing this contractual model is creating a strong connection between beneficiaries of the project which will be happened by utilizing BIM. On the other hand, the maximum utilization of BIM benefits will be come true by IPD characteristics. In this paper incidentally introducing BIM and IPD, the processes of BIM usage in implementing IPD have been studied. Proposed procedure, according to a study library records, will improve outputs construction projects through providing utilization process and amplifying cooperation and coordination beneficiaries of the project.

[/toggle]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *