نوشته‌ها

دانلود آموزش رایگان Revit

آموزش رویت – پیکربندی پیش فرضات و استانداردسازی Revit (قسمت سوم)

/
ایجاد یک نمونه بافت جدید از نوع Draft در Revit برای خلق یک با…
دانلود آموزش رایگان Revit

آموزش رویت – پیکربندی پیش فرضات و استانداردسازی قسمت دوم

/
چگونگی تغییر و بهینه سازی فرض ها و استاندارد ها با پروژه شما …
دانلود آموزش رایگان Revit

آموزش رویت – پیکربندی پیش فرضات و استانداردسازی قسمت اول

/
چگونگی تغییر و بهینه سازی فرض ها و استانداردها با پروژه شما …
اصول پایه و جدول ابزار revit قسمت هفتم

آموزش رویت – اصول پایه و جدول ابزارهای Revit قسمت هفتم

/
مسير تقويت مهارت Revit تنظيم پوسته زمين براي ناحيه­ بندي د…
اصول پایه و جدول ابزار revit قسمت ششم

آموزش رویت – اصول پایه و جدول ابزارهای Revit قسمت ششم

/
مسير تقويت مهارت Revit استفاده از روش شبيه سازي براي اجراي اين …

آموزش رویت – اصول اولیه Revit قسمت چهارم

/
در Revit چه اتفاقي مي ­افتد؟ (4) مديريت مديريت پروژه در واقع به تنظيمات تمامي…

آموزش رویت – اصول اولیه Revit قسمت سوم

/
در Revit چه اتفاقي مي ­افتد؟ (3) مقاطع در نرم افزار Revit با انتخاب…

آموزش رویت – اصول اولیه Revit قسمت دوم

/
در Revit چه اتفاقي مي ­افتد؟ (2) عناصر مضموني عناصر مضموني ت…

آموزش رویت – اصول اولیه Revit قسمت اول

/
در Revit چه اتفاقي مي­افتد؟ سازماندهي پروژه اگر به تازگي كار با…

آموزش رویت – اصول اولیه مستندات قسمت دوم

/
تاکتیک های BIM در پروژه ها (2)   كاربرد اهداف شركتي در BIM اد…

آموزش رویت – اصول اولیه مستندات قسمت اول

/
تاکتیک های BIM در پروژه ها   مقايسه مدل BIM مدلسازي اطلاعا…
BIM در مقیاس خرد- گروه ایران بیم

BIM در مقیاس خرد

/
کتاب BIM در مقیاس خرد BIM در مقیاس خرد : هر معماری که در مقیاس…