نوشته‌ها

Pipe type در رویت Revit چیست ؟ و چگونه ایجاد میشود؟

Pipe type در رویت Revit چیست ؟ و چگونه ایجاد میشود؟

/
Pipe type در رویت Revit چیست ؟ و چگونه ایجاد میشود؟ Pipe type  در…
تبدیل دیجیتال

تبدیل دیجیتال: ما کجا هستیم؟ (بخش دوم)

/
تبدیل دیجیتال: ما کجا هستیم؟ تبدیل دیجیتال ، اعمال تغییرات در …
Pipe System در رویت Revit چیست ؟ و چگونه ایجاد میشود؟

Pipe System در رویت Revit چیست ؟ و چگونه ایجاد میشود؟

/
Pipe System در رویت Revit چیست ؟ و چگونه ایجاد میشود؟ Pipe System د…
کاربرد ابزار Create در رویت Revit

کاربرد ابزار Create در رویت Revit

/
کاربرد ابزار Create در رویت Revit کاربرد ابزار Create در رویت R…

Justify در کانال کشی چگونه عمل میکند؟

/
Justify در کانال کشی چگونه عمل میکند؟  Justify در کانال کشی ،  Justify …
مکانیک ستینگ در رویت

مکانیک ستینگ در رویت چیست؟ Mechanical settings (قسمت پنجم)

/
مکانیک ستینگ در رویت  مکانیک ستینگ در رویت ، در قسمت پنجم این م…
تبدیل دیجیتال

تبدیل دیجیتال: ما کجا هستیم؟

/
تبدیل دیجیتال: ما کجا هستیم؟ تبدیل دیجیتال ، اعمال تغییرات در …
دیجیتال دوقلو چیست؟

دیجیتال دوقلو چیست؟

/
دیجیتال دوقلو چیست؟ دیجیتال دوقلو ، دوقلوهای دیجیتالی چه هستند…
ابزار های کاربردی رویت

ابزار های کاربردی در رویت (بخش دوم)

/
ابزار های کاربردی در رویت  ابزار های کاربردی در رویت  ، نرم…
ابزار های کاربردی رویت

ابزار های کاربردی رویت (بخش اول)

/
ابزار های کاربردی رویت ابزار های کاربردی رویت  ،نرم افزار ه…
مکانیکال ستینگ در رویت چیست؟ Mechanical settings (قسمت چهارم)

مکانیکال ستینگ در رویت چیست؟ Mechanical settings (قسمت چهارم)

/
مکانیکال ستینگ در رویت چیست؟ Mechanical settings (قسمت چهارم) …
تبدیل به BIM

تبدیل به BIM (بخش سوم)

/
تبدیل به BIM و دیجیتال تبدیل به BIM و دیجیتال ، برای طراح…