نوشته‌ها

تبدیل دیجیتال

تبدیل دیجیتال: ما کجا هستیم؟

/
تبدیل دیجیتال: ما کجا هستیم؟ تبدیل دیجیتال ، اعمال تغییرات در …
دیجیتال دوقلو چیست؟

دیجیتال دوقلو چیست؟

/
دیجیتال دوقلو چیست؟ دیجیتال دوقلو ، دوقلوهای دیجیتالی چه هستند…
آینده ی BIM و ساخت و ساز دیجیتال

آینده ی BIM و ساخت و ساز دیجیتال (بخش سوم)

/
آینده ی BIM و ساخت و ساز دیجیتال آینده ی BIM و ساخت و ساز ، مارک …
آینده ی BIM و ساخت و ساز دیجیتال

آینده ی BIM و ساخت و ساز دیجیتال

/
آینده ی BIM و ساخت و ساز دیجیتال آینده ی BIM و ساخت و ساز دیجیتال…
اطلاعات در BIM (بخش اول)

اطلاعات در BIM (بخش دوم)

/
اطلاعات در BIM  اطلاعات در BIM ،آینده ساخت‌وساز از طریق اطلاعا…

یک مدل اطلاعاتی متحد در ساختمان چیست

/
یک مدل اطلاعاتی متحد در ساختمان چیست مدل اطلاعاتی متحد در ساختمان ، منظور…
اشیا ی BIM طراحی دیجیتال را تسهیل می‌کند

اشیا BIM طراحی دیجیتال را آسان می‌کند

/
اشیا ی BIM طراحی دیجیتال را آسان می‌کند  اشیا BIM ، در DMA  تمرکز شدیدی بر روی ط…
اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت

اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت (بخش دوم)

/
اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت (بخش دوم) اجرای یک رویکرد BIM م…
اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت

اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت

/
اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت …
پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک

آیا BIM می‌تواند پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک را با موفقیت تحویل دهد؟ (بخش دوم)

/
پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک (بخش دوم)  پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک (بخش دوم)  ، به راحتی م…
آیا BIM می‌تواند پروژه‌های ساخت‌وساز کوچک را با موفقیت تحویل دهد؟ (بخش اول)

آیا BIM می‌تواند پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک را با موفقیت تحویل دهد؟ (بخش اول)

/
 پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک  پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک ، به راحتی می توان…
چگونه BIM را انتخاب کنید؟ (قسمت اول)

چگونه باید BIM را انتخاب کنید؟ (قسمت دوم)

/
چگونه باید BIM را انتخاب کنید؟ (قسمت دوم) چگونه باید BIM را ا…