اصول پایه و جدول ابزار revit قسمت ششم

آموزش رویت – اصول پایه و جدول ابزارهای Revit قسمت ششم

مسير تقويت مهارت Revit

استفاده از روش شبيه سازي

براي اجراي اين دستور به راحتي عنصري را كه مي­ خواهيد ابتدا انتخاب و بعد دكمه create similar را بفشاريد به راحتي صفحه در حالت ايجاد آن عنصر قرار مي­ گيرد و مي ­توانيد در مكان مورد نظر عضو جديد را جاگذاري كنيد. مثلاً اگر يك كف floor را انتخاب كرديد و  create similar را اجرا كرديد صفحه در حالت skeck mode قرار مي­ گيرد تا شروع به ترسيم يك خط بسته براي ايجاد يك floor نماييد.

استفاده از كليدهاي ميانبر در صفحه كليد

براي تسريع در انجام كار و بسته به راحتي كار با صفحه كليد توسط اشخاصي و يا بستن نوارهاي اطراف صفحه براي داشتن صفحه ترسيمات بزرگتر مي­ توانيد از كليدهاي ميانبر استفاده كنيد. وقتي توسط موس روي هر كدام از ابزارها برويد يك نوار در كنار آن ظاهر مي­ شود كه كليد ميانبر آن ابزار را نمايش مي­ دهد.

شما میتوانید قسمت پنجم اصول پایه و جدول ابزارهای Revit را از طریق لینک زیر مشاهده و مطالعه نمایید

جهت استفاده از مطالب قسمت قبل روی لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش رویت – اصول پایه و جدول ابزارهای Revit قسمت پنجم

شما مي­ توانيد طبق سليقه خود كليدهاي ميانبر را تغيير دهيد. بدين منظور به نوار View رفته و در پانل windows گزينه user interface>keyboard shortcuts را انتخاب كنيد. وقتي كه پنجره مربوطه ظاهر شد (شكل 24-3) مي ­توانيد در قسمت search گزينه مورد نظر را جستجو كنيد. بعد از انتخاب ابزار مورد نظر كه تمايل به ايجاد كليد ميانبر در آن هستيد در بخش New keys حروف مورد نظر ار وارد كنيد و بعد دكمه assign را بزنيد بعد متوجه مي­ شويد كه يك كليد ميانبر جديد در صفحه ايجاد شد و حالا صفحه كليد هم آمادگي لازم را براي تايپ كردن براي اجراي آن فرمان را داراست.

شكل 24-3

مدلسازي يك سايت

در بخش قبلي از اين فصل شما در مورد چگونگي ايجاد عناصر پايه و ابزارهاي ويرايشي آموزش ديديد. ابزار ديگر كه براي كاركردن نياز است با آن آشنا شويد مربوط به سايت و محوطه ­سازي مي­ باشد. اين روش به شما اجازه مي­ دهد كه چگونه ساختمان خود را در محوطه به نمايش بگذاريد.

به طور مثال توپوگرافي زمين محوطه باعث مي­ شود يك زيرسازي مناسب براي قرارگيري ساختمان روي آن و همچنين زمينه ­اي براي قرارگيري عناصر سايت مثل درختان، بوته­ ها، پاركينگ­ ها و وسائل نقليه باشد.

ابزارهاي سايت موجود در Revit براي ايجاد عناصر پايه ­اي سايت مثل توپوگرافي، خطوط توپوگرافي و زيرسازي ساختمان ايجاد شده ­اند. همچنين ابزارهاي ويرايشي هم در كنار عناصر اصلي سايت قرار دارد. اين ابزارها مانند آنچه در Autodesk Civil 3D مي ­باشد. براي استفاده مهندسين سازه نمي­ باشد.

در مراحل بعدي به توضيح درباره چگونگي ايجاد و ويرايش عناصر سايت مثل توپوگرافي و چگونگي نمايش خطوط توپوگرافي سايت و ايجاد زيرساز pad ساختمان مي ­پردازيم.

 

استفاده از توپوگرافي toposurface

همانطور كه از نام toposurface مشخص است اين ابزار بر پايه ترسيم خطوط توپوگرافي براي نمايش محيط اطراف ساختمان است. اين ابزار مثل مدلسازي در Revit نيست در حاليكه در ظاهر مثل يك مدل 3 بعدي در پروژه ديده مي ­شود و توسط seetion Box نيز قابل برش است.

شكل 26-3

 

شما مي ­توانيد توپوگرافي را به 3 روش ايجاد كنيد: با جاگذاري نقاط با ارتفاع مناسب در محوطه. با استفاده از فايل CAD كه به پروژه لينك شده و داراي خطوط و يا نقاط با ارتفاع يا توسط نقاطي كه توسط مهندس civil تهيه شده است.

ما هم در زير هر كدام از روش ها را در زير بررسي خواهيم كرد.

ايجاد يك توپوگرافي با قرار دادن نقاط

يك روش ساده براي ايجاد توپوگرافي قرار دادن نقاط در پيرامون پروژه در Revit با ارتفاع مناسب مي ­باشد. براي ايجاد يك لبه صاف در كناره­ هاي توپوگرافي پيشنهاد مي­ شود ابتدا يك مستطيل با Detail line روي سايت رسم كنيد. وقتي در حال ايجاد نقاط براي خلق توپوگرافي هستيد هيچ ابزار ترسيم خط درتوپوگرافي وجود ندارد اما مي ­توانيد نقاط را توسط گيرش snap دقيقاً روي خطوط دور كه قبلاً رسم كرده ­ايد قرار دهيد. تمرين زير به شما نشان مي ­دهد كه چگونه يك توپوگرافي با استفاده از جاگذاري نقاط ايجاد كنيد:

1- براي شروع فايل c03-site-tools.rvt, را مي ­توانيد از سايت sybex.com/go/masteringrevit2011 بارگذاري كنيد و باز كنيد.

2- به ديد سايت در پنجره project browser برويد مشاهده مي­ كنيد كه يك مستطيل توسط Detail line در صفحه رسم شده.

3- به نوار massing & site برويد و گزينه Toposurface را انتخاب كنيد. توجه كنيد بعد از اجراي اين دستور آيكن place point در پانل ظاهر مي­ شود.

4- به گزينه Elevation در نوار option نيز توجه داشته باشيد و مقداري را براي آن تعيين نماييد تا در همان ارتفاع نقاط روي سطح زمين قرار گيرد.

توجه داشته باشيد كه اين ارتفاع فقط در پروژه­ هاي Revit جاري مي ­باشد و تنها متعلق به پروژه­ هايي است كه توسط Revit ترسيم مي­ شوند.

5- در حالي­كه عدد مفروض براي elevation، صفر ميليمتر است در 4 گوشه مستطيل فرضي كه رسم كرده ­ايد نقاطي قراردهيد.

6- بعد مقدار ارتفاع را به mm6000 تغيير داده و تعدادي نقطه در سمت راست مستطيل قرار دهيد متوجه مي­ شويد كه نمايش خطوط توپوگرافي بعد از قراردادن نقاط در صفحه نمايان مي­ شود.

7- در پانل ترسيمات سايت دكمه finish (تيك سبزرنگ) را بزنيد تا پروسه ترسيم توپوگرافي تكميل شود. به نمايش 3D برويد يك سطح شيبدار را نمايش مي­ دهد. (شكل 27-3) توجه كنيد كه در ديد 3D مي­ توانيد گزينه section box را فعال نماييد. براي قرار دادن section box در نوار view control bar گزينه Reveal Hidden Elements را فعال نماييد.

8- پروژه را ذخيره نماييد تا براي تمرينات بعدي از آن استفاده مجدد شود.

شكل 27-3

ايجاد توپوگرافي توسط يك فايل وارده

يك روش براي ايجاد توگوپراگفي استفاده از فايل CAD مي­باشد كه توسط مهندسي civil تهيه شده است. دراين روش مهندس بايد حتماً فايلي در حالت سه بعدي ايجاد كند. تمامي blockها و دايره­ ها يا polyline بايد در فايل cad در ارتفاع مناسب با توپوگرافي قرار گرفته باشد تا بتوان از آن فايل براي ايجاد توپوگرافي در Revit استفاده كرد.

در تمرين زير شما يك فايل DWG كه داراي خطوط بهم پيوسته در ارتفاع متناسب با توپوگرافي است را بارگذاري مي ­كنيد و آنرا در Revit وارد كرده و از روي آن يك توپوگرافي ايجاد مي­ كنيد.

1- يك پروژه جديد در Revit ايجاد كنيد.

2- فايل c03-site-link.dwg را از سايت sybex.com/go/masteringrevit2011 كه در مورد مباحث اين كتاب است را از اينترنت بارگذاري كنيد.

3- ديد site را در صفحه فعال كنيد.

4- به نوار Insert برويد و دكمه link CAD را بزنيد. فايل c03-site-link.dwg را انتخاب و گزينه­ هاي زير را دنبال كنيد.

Current view only: Unchecked-

Import units: Auto – Detect-

Positioning: Auto – center to center-

Place At: level 1-

5- دكمه open را بزنيد تا پنجره بسته شود و روند ورود فايل CAD به پروژه انجام گيرد. ديد 3D را باز كيند تا نتيجه را ببنيد.

شكل 28-3

6- در نوار massing & site دكمه toposurface را بزنيد در پانل ابزار modify/edit surface گزينه create form import را زده و گزينه select instance را انتخاب كنيد.

7- فايل لينك شده CAD را انتخاب كنيد و بعد پنجره Add point from selected layers باز مي­ شود. (شكل 29-3) گزينه ckeck none را ابتدا انتخاب كرده و بعد فقط لايه­ هاي C-TOPO-MAJR و C-TOPO-MIN را علامت بزنيد.

شكل 29-3

8- دكمه K را بزنيد تا پنجره بسته شود ممكن است چند دقيقه ­اي طول بكشد تا نقاط برحسب موقعيت و ارتفاع آنها بررسي شده و بعد به صورت يك حجم توپر ظاهر شود.

9- اگر تمايل داريد كه براي ايجاد توپوگرافي از تعداد نقاط كمتري در صفحه استفاده شود به راحتي دكمه simplit surface را درنوار بزنيد و بعد عدد mm250 را بر آن برگزينيد.

10- با كليك بروي دكمه finish به عمليات ايجاد توپوگرافي پايان دهيد. درجه وضوح تصوير را روي consist colors گذاشته و نتيجه را مشاهده كنيد.

 

ايجاد توپوگرافي از طريق فايلي كه شامل نقاط كليدي است.

استفاده از فايل نقاط Point File یکی از کم کاربردترین روش برای ایجاد توپوگرافی است در حالیکه وقتی فایل CAD مربوطه را به صفحه Link می کنیم به راحتی می توان توپوگرافی سه بعدی را از روی آن در Revit ایجاد کرد.

یک Point File شامل فایلی است که مهندس سیویل آنرا تهیه کرده است و آن فایل باید با فرمت TXT یا SCV باشد که اولین شرط آن این است که نقاط دارای مختصات مشخص در محورهای X,Y,Z باشند.

در تمرین زیر ما سعی کرده ایم تا یک فایل ساده که توسط نرم افزار Autodesck Civil 3D گردآوری شده را برای آشنایی بیشتر شما با این روش تهیه نماییم.

1- فايل c03-site-points.rvt, را كه مي­توانيد از سايت sybex.com/go/masteringrevit2011 بارگذاري را باز كنيد.

2- فايل c03-site-points.rvt, را در كامپيوتر شخصي خود بارگذاري كنيد.

3- به ديدSite از پنجره project Browser برويد.

4- در نوار Massing&site tab دكمه toposurface را بزنيد در ميان ابزارهاي پانل modify/Edit surface گزينه create from import را انتخاب و فايل specify point را برگزينيد.

5- حال فايل c03-points.csv را جستجو كرده و بعد دكمه open را بزنيد. به ياد داشته باشيد اگر از فرمت TXT استفاده مي­كنيد گزينه file of type را به comma Delimited تغيير دهيد.

6- در پنجره format گزينه decimal feet را انتخاب كنيد تا فايل با مقياس درست در صفحه قرار گيرد بعد دكمه K را بزنيد تا پنجره بسته شود.

7- روي گزينه finish را در نوار ابزار كليك كنيد تا روند ايجاد توپوگرافي پايان يابد. به ديد 3D برويد تا توپوگرافي موجود را مورد آزمايش قرار دهيد شما نياز داريد دستور zoom All را اجرا كنيد تا بتوانيد توپوگرافي را به درستي مشاهده كنيد.

8- فايل موجود در جايي ذخيره كنيد تا بعد از در تمرينات از آن استفاده شود.

در مراحل بعدي از اين فايل موجود براي معرفي ابزارهاي ديگر محوطه­ سازي استفاده مي­ شود.

ادامه دارد …

شما میتوانید ادامه این مقاله یعنی قسمت هفتم اصول پایه و جدول ابزارهای Revit را از طریق لینک زیر مشاهده و مطالعه نمایید

جهت استفاده از مطالب قسمت بعد روی لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش رویت – اصول پایه و جدول ابزارهای Revit قسمت هفتم

مترجم: ابولفضل نوایی

5/5 (1 Review)0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *