اصول پايه و جدول ابزارهاي Revit

آموزش رویت – اصول پایه و جدول ابزارهای Revit قسمت چهارم

مسير تقويت مهارت Revit

گروه­ بندي كردن مفروضات در پروژه توسط Array

وقتي در حال كاركردن روي يك پروژه چند طبقه هستيد گزينه Array روش سريعي براي ايجاد level و Grid مي­ باشد ما به شما پيشنهاد مي ­كنيم در هنگام Array كردن اين عناصر گزينه Group فعال نباشد زيرا گروه­ بندي خطوط آكس و عناصري از اين قبیل در حين كار و لزوم تغييرات در آن كار را دشوار مي­ كند.

 

شما میتوانید قسمت سوم اصول پایه و جدول ابزارهای Revit را از طریق لینک زیر مشاهده و مطالعه نمایید

جهت استفاده از مطالب قسمت قبل روی لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش رویت – اصول پایه و جدول ابزارهای Revit قسمت سوم

 

تغيير مقياس عناصر Scaling

ابزار scale به شما قابليت تغيير مقياس در اندازه خطي يا گرافيكي عناصر را مي ­دهد. مثل عكس هاي وارد شده (Inport) در صفحه و يا خطوط 2 بعدي به خاطر داشته باشيد ابزار scale در حالت طراحي در هر نوع صفحه براي طراحي 2 بعدي قابل اجرا نمي ­باشد و يا حتي در صفحات Family Editor براي احجام توخالي و يا توپر هم قابل اجرا نيست.

به خاطر داشته باشيد كه شما در حال ايجاد يك نمونه واقعي در خارج از كامپيوتر هستيد نه يك شكل انتزاعي. پس شما نمي­ توانيد تعداد زيادي از عناصر را در Revit تغيير مقياس دهيد زيرا اين مورد نامفهوم و غير قابل اجراست هم در جداول و هم در اندازه ­گذاري مورد غير ممكن مي­ نمايد. مثلاً شما نمي­ توانيد مقياس يك درب را تغيير دهيد يا يك سينك ظرفشويي زيرا ابعاد اينگونه عناصر به صورت استانداردهايي در حال ساخت و اجرا در پروژه­ هاي ساختماني در كل دنياست.

همسوكردن عناصر Align

اگر مدتي است كه با Revit كار مي ­كنيد مطمئناً به قابليت­ ها و كاربردهاي زيادي Align در طراحي پروژه واقف شده ­ايد مثلاً مي­ توانيد پنجره را با سردر مربوطه همسو كنيد. براي استفاده از Align ابتدا آنرا در نوار modify فعال كرده بعد خطي را كه خواهيد عنصري به نسبت آن هم راستا شود يعني خط مرجع را انتخاب و بعد عنصر دوم را كه بايد اين عمل روي آن انجام شود انتخاب كنيد. عنصر دوم در اصل عنصري است كه هميشه تغيير مي­ كند. اين روش كار درست برعكس روش­ هايي است كه در ابزارهاي قبل از اين به آنها رسيدگي شد: اول مقصد بعد عنصر همسو شونده.

زمانيكه شما عنصر دوم را انتخاب مي­ كنيد و جابجايي صورت مي­ گيرد يك نماد قفل در كنار آن ظاهر مي­ شود اگر اين نماد را اجرا و آنرا قفل نماييد عنصر دوم به اولي وابستگي داشته و اگر اولي را حركت دهيم دومي به تبع آن حركت مي­ كند اما عنصر دوم توانايي جدايي يا حركت را ندارد. شكل 14-3 كاربرد Align را در تعداد زيادي از عناصر مثل پنجره ­ها در نما نمايش مي­ دهد كه با فعال كردن گزينه multiple Align در نوار option امكان­پذير مي­ نمايد.

ابزار Align همچنين در الگوي نما مثل چيدمان آجرها و يا سنگ­ها در نما هم كاربرد دارد ابتدا يك خط ثابت در نما مثل كناره ديوار را انتخاب و بعد خطوط الگوي سطوح نما را انتخاب كنيد در اين حالت بافتها با خط ديوار همسو مي­ شوند. اگر نتوانستيد خطوط واقع روي سطح را بگيريد از دكمه tab كمك بخواهيد يك نكته را به ياد داشته باشيد كه Align توانايي چرخاندن عناصر را نيز داراست بدين طريق كه اگر عنصر اولي مورب باشد بقيه خطوط هم به تبع آن به صورت مورب تغيير شكل مي­ دهند. و اين يك روش واقعي و سريع در حين كار كردن است.

شكل 14-3

قطع كردن يا امتداد دادن خطوط و ديوارها Trim & Extend

شما مي­ توانيد با استفاده از ابزار Trim & Extend واقع در نوار modify خطوط و يا ديوارها را امتداد داده يا در جايي قطع نماييد در ويرايش ­هاي قبلي نرم افزار Revit اين ابزار به صورت يك آيكن واحد در پانل modify با سه گزينه در نوار option قرار داشت. اما در آخرين ويرايش 3 آيكن جداگانه روي پانل نمايش داده شده Trim/Extand  Single Element  Trim/Extand Multiple Element ,Trim/Extand to Corner , . با استفاده از ابزار Trim/Enxtand اول ابزار را فعال كرده و بعد آن را روي عناصر موجود در صفحه اعمال مي ­كنيد مثلاً 2 ديوار يا 2 خط را براي رسيدن به يكديگر و يا ايجاد يك تقاطع T شكل انتخاب مي­ كنيد.

ابزار trim/Extand در طراحي ويرايش عناصر بسيار پركاربرد است زيرا براي بستن يك سري خطوط به يكديگر ايجاد يك محيط بسته مي­ توان از اين ابزار استفاده كرد به خاطر داشته باشيد كه با استفاده از اين ابزار شما براي تداوم عناصر و باقي­ ماندن آنها در صفحه تلاش مي­ كنيد نه از بين بردن آن ها. خط مشي استفاده از ابزار trim/Extand چه در حالت single  و چه در حالت multiple ايجاد يك گوشه و يا مثل عمل Fillet در CAD مي ­باشد بيشتر از اينكه بخواهد عمل Trim را انجام دهد.

ابزار trim/Extand در حالت هاي multiple,single روش متفاوتي از گزينه corner دارند. براي كشيدن و امتداد دادن يك ديوار اول بايد خط مرجع كه قرار است ديوار يا خط تا آنجا پيشروي داشته باشد را انتخاب و بعد ديوار مربوطه را انتخاب كنيد. مثل شكل 15-3. هنگامي كه بيش از يك عنصر قرار است پيشروي داشته باشد از گزينه multiple استفاده كنيد و بدون دوباره اجرا كردن ابزار تمامي عناصر را يكي پس از ديگري انتخاب كنيد تا روند Extent روي آنها اعمال شود.

شكل 15-3

استفاده از خطوط اصلي عناصر به عنوان مرجع Trim

شما مي­ توانيد در حين كار براي دقت بيشتر در روند اجراي Trim خط مرجع آن را يكي از خطوط اصلي ديوار مثلاً لايه گچ و يا هر لايه ديگر آن انتخاب كنيد تا ديوار دوم دقيقاً با همان لايه برخورد كند.

قطع يا جداسازي خطوط و ديوارها

ابزار split بر روي ديوارها و خطوط كاربرد دارد و آنها را به 2 تكه تقسيم مي­ كند. براي بريدن عنصر اول ابزار split را فعال كرده و اشاره­ گر موس را روي لبه ديوار قرار دهيد قبل از كليك كردن شما يك ديد قبلي از خط برش خواهيد ديد علامت برش خودش به صورت خودكاري روي هر عنصر الحاقي كه با ديوار ارتباط دارد پرش مي­ كند.

در نوار  option يك گزينه عالي به نام Delete وجود دارد كه باعث مي­ شود آن بخش كه از ديوار برش مي­ خورد به صورت خودكار حذف شود در شكل 16-3 شما نياز داريد تا خط وسط را از بين ببريد و در گوشه­ ها يك حجم تميز و بدون زائده داشته باشيد. از ابزار split استفاده كرده و گزينه Delete را در نوار option فعال كنيد حال با دو بار كليك كردن در محل تقاطع مي­ توانيد به مطلوب دست يابيد بدون آنكه دوباره نيازي به Trim كردن مجدد باشد.

شكل 16-3

ايجاد برش با فاصله

ساختار جديدي كه در Revvit 2011 آمده كاربرد ابزار split را گسترده ­تر ساخته. ابزار Split WithGAP به شما اجازه مي­ دهد تا يك فاصله مناسب براي ايجاد برش در شكل تعيين كنيد و با يك كليك روي ديوار آن فاصله را در طول ديوار ايجاد نماييد. همچنين كه در طول ديوار برش ايجاد مي­ شود اين برش دقيقاً با فاصله­ اي كه از آن خواسته ­ايم در ديوار نمايان مي ­شود. براي استفاده از split with GAP عوامل زير را دنبال كنيد:

  • به نوار modify در پانل modify برويد و ابزار split with GAP را انتخاب كنيد.
  • فاصله بين اين برش را در joint gap در نوار option تعيين كنيد كه اين فاصله مي ­تواند بين mm6/1 تا mm8/204 باشد.
  • اشاره­ گر را به سمت ديوار برده و روي آن كليك كنيد.

زماني كه عمل برش به درستي انجام شد توجه كنيد كه ساختار ديوار در گوشه­ هاي برش خورده قفل شده است. سعي كنيد گوشه برش خورده ديوار را گرفته و به سمتي بكشيد متوجه مي­ شويد كه فاصله حذف مي ­شود. حال سعي كنيد ديوار را به صورت موازي به سمتي بكشيد متوجه مي شويد كه ديوار كلاً حركت مي­ كند و اين فاصله همچنان حفظ مي­ شود. اگر مي­ خواهيد اين فاصله را بشكنيد مراحل زير را دنبال كنيد.

  • ديوار برش خورده را انتخاب كنيد.
  • قفل ظاهر شده در فاصله بين دو ديوار را باز كنيد.
  • روي خط مقطع برش خورده راست كليك كرده و گزينه Allow join را بزنيد.
  • براي سمت ديگر ديوار همين كار را تكرار كنيد.
  • ديوار را در ناحيه برش خورده بكشيد تا فاصله بين آنها حذف شود مشاهده مي­ كنيد كه ديوار بهم متصل مي­ شود.

توجه داشته باشيد در ديوارهايي كه به صورت عادي فاصله­ اي وجود دارد بعد از اجراي گزينه Allow Join به سادگي ديوارها با هم متصل مي­ شود اگر در اتصال دو ديوار موازي با هم دچار شكل شديد اول يكي از طرفين را به خارج بكشيد و موس را رها كنيد و بعد سر ديگر به آن بچسبانيد.

تكثير خطوط و ديوارها

Offset مثل ابزار move و coppy مي­ باشد به صورتيكه به صورت خودكار با ايجاد فاصله ­اي موازي يك كپي از عنصر انتخابي ايجاد مي­ كند. شما ابزار offset را در نوار modify و پانل modify جستجو كنيد و همچنين مي ­توانيد فاصله مورد نياز را در قسمت offset در نوار option وارد كنيد.

شما مي­ توانيد از اين ابزار در Family Editor براي ايجاد ضخامت پروفيل ها در ايجاد شكل ظاهري عناصر استفاده ببريد. در اين عمل يك گزينه copy در نوار option وجود دارد كه تعيين مي­ كند كه با رعايت فاصله يك عنصر از روي اولي كپي شود و يا همان عنصر فقط جابجا شود.

به ياد داشته باشيد كه توسط دكمه Tab مي­توانيد يك سري از ديوارهاي در ارتباط باهم را انتخاب و بعد عمل offset را اعمال كنيد. (شكل 17-3)

شكل 17-3

 

ادامه دارد …

 

شما میتوانید ادامه این مقاله یعنی قسمت پنجم اصول پایه و جدول ابزارهای Revit را از طریق لینک زیر مشاهده و مطالعه نمایید

جهت استفاده از مطالب قسمت بعد روی لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش رویت – اصول پایه و جدول ابزارهای Revit قسمت پنجم

 

مترجم: ابولفضل نوایی

0/5 (0 Reviews)0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *