فمیلی هواکش سانتریفیوژ مکنده – طرح یک طرفه بک وارد شرکت الکترو موتور عبدالهی

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌هواکش سانتریفیوژ مکنده – طرح یک طرفه بک وا…
DEAERATOR

فمیلی دی اریتور SLH18 شرکت حرارت گستر

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌دی اریتور مدل SLH18 شرکت حرارت گستر…

فمیلی برج خنک کننده بسته مدل BCCT300-شرکت بامین تهویه

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌برج خنک کننده بسته مدل BCCT300-شرکت…