پریز مخصوص دستگاه رادیولوژی سیار

پریز مخصوص دستگاه رادیولوژی سیار

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌پریز مخصوص دستگاه رادیولوژی سیار …
یونیت-برق-اتاق-عمل

پریز چهارخانه اتاق عمل تابلوما

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌ پریز چهارخانه اتاق عمل تابلوما …
پریز اضطراری emergency

پریز اضطراری emergency

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌پریز اضطراری emergency …
انواع کلید و پریز

فمیلی انواع کلید و پریز

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌انواع کلید و پریز …
پریز سه فاز ارت دار ضد آب رو کار

فمیلی پریز روکار بارانی (ارتدار) ۲۲۰ ولت ۱۶ آمپر (پارت الکتریک)

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌پریز روکار بارانی (ارتدار) ۲۲۰ ولت ۱۶ آمپر …
پریز برق 4 تایی ارت دار اتاق عمل

فمیلی پریز برق ۴ تایی ارت دار اتاق عمل

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌فمیلی پریز برق ۴ تایی ارت دار اتاق عم…