پریز سه فاز ارت دار ضد آب رو کار

فمیلی پریز روکار بارانی (ارتدار) ۲۲۰ ولت ۱۶ آمپر (پارت الکتریک)

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌پریز روکار بارانی (ارتدار) ۲۲۰ ولت ۱۶ آمپر …