دانلود فمیلی پله چرخشی SP4 گرد

فمیلی پله پیش ساخته حول یک محور SP4

/
فمیلی رویت (Revit Family) - پله پیش ساخته حول یک محور SP4 (شر…
دانلود فمیلی پله پیش ساخته SP2 گرد

فمیلی پله پیش ساخته حول یک محور SP2

/
فمیلی رویت (Revit Family) - پله پیش ساخته حول یک محور SP2 (شر…
دانلود فمیلی پله پیش ساخته حول یک محور SP1

فمیلی پله پیش ساخته حول یک محور SP1

/
فمیلی رویت (Revit Family) - پله پیش ساخته حول یک محور  SP1 (ش…
فمیلی رویت - family revit پله آماده دانلود فمیلی

پله پیش ساخته حول یک محور ( شرکت پارتوآ استیل)

/
پله پیش ساخته حول یک محور ورقی که از جنس استیل یا آهن می باشد. کف پله ها از جنس ورق می باشد که فرآیند برشکاری بر روی آن انجام شده است و این کف پله پیرامون لوله ای به قطر ۱۱۴ میلیمتر می چرخد.