صندلی رستورانی

صندلی رستورانی مدل پادنا شرکت پابکو

/
فمیلی رویت (Revit Family) -‌صندلی رستورانی مدل پادنا شرکت پابکو …
مخزن-پلی-اتیلن-1

مخزن پلی اتیلن پلاستیکی عمودی شرکت پابکو

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌مخزن پلی اتیلن پلاستیکی عمودی شرکت پا…
سطل

مخازن مکانیزه ۲۴۰ لیتری شرکت پابکو

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌مخازن مکانیزه ۲۴۰ لیتری شرکت پابکو …
سطل زباله

سطل زباله بازیافت شرکت پابکو

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌سطل زباله بازیافت شرکت پابکو …