آموزش Construction Technology: Industry Snapshot

آموزش Construction Technology: Industry Snapshot

/
آموزش Construction Technology: Industry Snapshot فن آوری ه…
آموزش Managing Actual Values in Microsoft Project

آموزش Managing Actual Values in Microsoft Project

/
آموزش Managing Actual Values in Microsoft Project با ضبط مق…
آموزش Managing New Managers

آموزش Managing New Managers

/
آموزش Managing New Managers مدیریت رهبران جدید با مجموعه‌ا…
آموزش Managing AutoCAD MEP & AutoCAD Civil 3D

آموزش Managing AutoCAD MEP & AutoCAD Civil 3D

/
آموزش Managing AutoCAD MEP & AutoCAD Civil 3D در این دو…
آموزش Lynda Learning Tekla BIMsight

آموزش Lynda Learning Tekla BIMsight

/
آموزش  Tekla BIMsight Tekla BIMsight  یک نرم افزار مشارک…
آموزش Lynda Program Management

آموزش Lynda Program Management

/
آموزش Program Management تجزیه و تحلیل و پیش بینی مناسب د…
اشتراک کارهای کاربران در رویت

آموزش اشتراک کارهای کاربران در رویت

/
اشتراک کارهای کاربران در رویت اگر از Revit در محیط دفتر یا دی…
اشتراک گذاری کارها در رویت

آموزش مدیریت: اشتراک گذاری کارها در رویت

/
اشتراک گذاری کارها در رویت  Revit Worksharing، روش هایی …
فاز بندی و تنظیمات آن در رویت

فاز بندی و تنظیمات آن در رویت

/
آموزش فاز بندی و تنظیمات آن در رویت  Autodesk Revit ب…
آموزش ضروریات Navisworks

آموزش ضروریات Navisworks

/
آموزش ضروریات Navisworks Navisworks به دنیای طراحی و دنیای ساخت…
آموزش Recap 360

آموزش Recap 360

/
آموزش Recap 360 این محصول از شرکت معتبر آمریکایی اتودسک  Autode…
ایجاد طرح های اجرایی BIM

ایجاد طرح های اجرایی BIM

/
آموزش ایجاد طرح های اجرایی BIM طرح های اجرایی BIM (BEP) می …