اعضای گروه IranBIM

ما یک خانواده بزرگ هستیم، با تخصص ها و توانایی های مختلف در کنار هم جمع شده ایم، با هم می آموزیم، تجربه می کنیم و تجربیاتمان را با هم به اشتراک می گذاریم ،
اما با تمام تجربیات و توانایی هایمان می دانیم که باید بزرگ تر شویم و بیشتر بدانیم و از همه علاقمندان می خواهیم اگر شما هم اهداف خود را در افق درخشان آبادانی و سرافرازی این مرز پر گهر یافته اید برای ترویج و توسعه فناوری ارزشمند BIM در کشور عزیزمان ایران کنار ما باشید.