نوشته‌ها

تختخواب دو نفره

فمیلی تخت خواب دو نفره علیزاده

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌تخت خواب دو نفره علیزاده  …

فمیلی قرنیز MDF پاشنه دار شرکت ﭘﺘﺎﺣﻮر

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌قرنیز MDF پاشنه دار شرکت ﭘﺘﺎﺣﻮر …
faransavi

فمیلی پنجره دو جداره شرکت جام شبنم آذربایجان

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌پنجره دو جداره شرکت جام شبنم آذربایجا…
پنجره دو جداره

فمیلی پنجره دو جداره شرکت دورال

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌پنجره دو جداره شرکت دورال …
لانه زنبوری 02

فمیلی ﺗﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ شکل

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌ﺗﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ شکل …

فمیلی ﺗﯿﺮ ﻣﺸﺒﮏ ﺷﺶ ضلعی (لانه زنبوری)

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌تیر لانه زنبوری …
پروفیل نبشی دو طرف مساوی L.

فمیلی پروفیل نبشی دو طرف مساوی L

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌پروفیل نبشی دو طرف مساوی L …
IPe-تیرآهن باریک

فمیلی تیرآهن باریک I

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌تیرآهن باریک I  …