نوشته‌ها

چگونه BIM از تحویل یکپارچه پروژه حمایت می کند؟

/
پلتفرم همکاری مبتنی بر BIM در تحویل یکپارچه پروژه این مقاله …
مکانیزم انگیزشی مبتنی بر IPD برای کاهش هزینه

مکانیزم انگیزشی مبتنی بر IPD برای کاهش هزینه

/
این مقاله با ارائه یک مکانیزم انگیزشی مبتنی بر IPD راه حلی برای کاهش…

نقش BIM در تحویل یکپارچه اقلام پروژه

/
بهره گیری از BIM در تحویل یکپارچه اقلام پروژه این مقاله به بررسی به…

نقش IPD در استفاده بهینه از توانایی مهندسان

/
تحویل یکپارچه اقلام پروژه (IPD) با مقاله زیر می توانید دریابید تحویل …