صفحه اصلی / بایگانی برچسب: Family ، فضای انتظار

بایگانی برچسب: Family ، فضای انتظار

اتاق انتظار

اتاق انتظار + فایل رویت : فایل رویتی که ملاحظه می کنید، فضای یک اتاق انتظار برای مکان هایی مانند بیمارستان را نمایش می دهد.در این مکان ها به دلیل تجمع افراد ، فضا باید به اندازه ای باشد که تعداد صندلی های بیشتری در فضا جای بگیرند تا تمام …

نمایش بیشتر»