نوشته‌ها

تبدیل به BIM

تبدیل به BIM

/
تبدیل به BIM   تبدیل به BIM ، برای طراح، BIM بیش از یک تغییر تکنول…
آیا BIM می‌تواند پروژه‌های ساخت‌وساز کوچک را با موفقیت تحویل دهد؟ (بخش اول)

آیا BIM می‌تواند پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک را با موفقیت تحویل دهد؟ (بخش اول)

/
 پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک  پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک ، به راحتی می توان…

برای کار بر روی پروژه از کجا باید شروع کرد؟

/
چگونه پروژه خود را سروسامان دهیم؟ شاید ابتدا برای ورود به بازار کار چی…
کار با ترسیم های CAD خارج شده از رویت

کار با ترسیم های CAD خارج شده از رویت

/
کار با ترسیم های CAD خارج شده از رویت اتوکد رهبر در تهیه پیش نویس CAD است،…