نوشته‌ها

تاریخچه BIM

تاریخچه BIM (بیم)

/
تاریخچه BIM: مفهوم BIM از دهه 1970 وجود داشته است (C.A.O Eas…

نقش BIM در تحویل یکپارچه اقلام پروژه

/
بهره گیری از BIM در تحویل یکپارچه اقلام پروژه این مقاله به بررسی به…