نوشته‌ها

Collective Intelligence in Design

کتاب هوش جمعی در طراحی

/
کتاب هوش جمعی در طراحی کتاب هوش جمعی در طراحی:کتاب هوش جمعی در طر…
Acoustic Design (Architectural Press Library of Design and Detailing)

کتاب طراحی آکوستیک (کتابخانه طراحی معماری و جزئیات)

/
کتاب طراحی آکوستیک (کتابخانه طراحی معماری و جزئیات) کتاب طراحی…
IranBIM.com

کتاب فرهنگ بصری معماری

/
کتاب فرهنگ بصری معماری کتاب فرهنگ بصری معماری:کتاب فرهنگ بصری…
A Vision of a Living World: The Nature of Order

کتاب چشم‌انداز یک دنیای زنده: طبیعت نظم

/
کتاب چشم‌انداز یک دنیای زنده: طبیعت نظم کتاب چشم‌انداز یک دنیای…
Construction Project Management

کتاب مدیریت پروژه ساختمانی

/
کتاب مدیریت پروژه ساختمانی کتاب مدیریت پروژه ساختمانی:کتاب مدیریت پروژه…
Management

کتاب مدیریت برنامه های ساختمانی

/
کتاب مدیریت برنامه های ساختمانی کتاب مدیریت برنامه های ساختمانی: کت…
Lydia Sloan Cline

کتاب طرح کلی برای طراحی داخلی

/
کتاب طرح کلی برای طراحی داخلی کتاب طرح کلی برای طراحی داخلی:کت…
Building Information Modelling

کتاب راهنمای مدیریت BIM

/
کتاب راهنمای مدیریت BIM کتاب راهنمای مدیریت BIM :کتاب راهنمای مد…
Andy Hewitt

کتاب قراردادهای فرعی و مشارکت احزاب

/
کتاب قراردادهای فرعی و مشارکت احزاب کتاب قراردادهای فرعی و مشارکت احزاب:کت…