نوشته‌ها

چرا باید به سمت آموزش BIM برویم؟

مزایا و راه های آموزش BIM

/
چرا باید به سمت آموزش BIM برویم؟ روزی در یکی از بازدید هایی که ا…
BIM Implementationپیاده‌سازی BIM: مشکلات، چشم‌انداز و استراتژی‌ها

مشکلات، چشم‌انداز و استراتژی‌های پیاده‌ سازی BIM چیست؟

/
پیاده‌ سازی BIM: مشکلات، چشم‌انداز و استراتژی‌ها همانطور که م…
Green ICT & Energy

کتاب ICT سبز و انرژی

/
کتاب ICT سبز و انرژی کتاب ICT سبز و انرژی: کتاب ICT سبز و انرژی ارتب…
Sustainability in Energy and Buildings

کتاب پایداری در انرژی و ساختمانها

/
کتاب پایداری در انرژی و ساختمانها کتاب پایداری در انرژی و ساختمانها: ک…
MODERN CONSTRUCTION ROOFS

کتاب راهنمای ساختار ساخت‌ و ساز مدرن

/
کتاب راهنمای ساختار ساخت‌ و ساز مدرن کتاب راهنمای ساختار ساخت‌ و ساز مدرن:کت…
۷ دلیل برای استفاده از رویت

۷ دلیل مهم برای استفاده از رویت (Revit)

/
۷ دلیل مهم برای استفاده از رویت (Revit) BIM در صنعت معماری در قرن بی…
Daniel john sine

کتاب طراحی داخلی با استفاده از Revit 2016

/
کتاب طراحی داخلی با استفاده از Revit 2016 کتاب طراحی داخلی ب…
Construction Project Management

کتاب مدیریت پروژه ساختمانی

/
کتاب مدیریت پروژه ساختمانی کتاب مدیریت پروژه ساختمانی:کتاب مدیریت پروژه…
Management

کتاب مدیریت برنامه های ساختمانی

/
کتاب مدیریت برنامه های ساختمانی کتاب مدیریت برنامه های ساختمانی: کت…