صفحه اصلی / بایگانی برچسب: BIM-based collaboration platform

بایگانی برچسب: BIM-based collaboration platform

چگونه BIM از تحویل یکپارچه پروژه حمایت می کند؟

پلتفرم همکاری مبتنی بر BIM در تحویل یکپارچه پروژه این مقاله به تنظیم دستورالعمل های عملکردی و کاربردی برای یک پلتفرم همکاری مبتنی بر BIM با استفاده از تحلیل و بررسی مطالعه های موردی پروژه های IPD( تحویل یکپارچه پروژه ) می پردازد.  

نمایش بیشتر»