نوشته‌ها

مزایای اقتصادی BIM

مزایای اقتصادی BIM و ذینفعان آن

استفاده از تکنولوژی BIM باعث صرفه جویی قابل توجهی در بخش هزینه ها م…
BIM برای سرمایه گذاران ایران بیم

BIM برای سرمایه گذاران پروژه و کارفرمایان

/
BIM برای سرمایه گذاران   اهمیت BIM برای سرمایه گذاران در چیست؟ و …
BIM در کشورهای توسعه یافته

BIM در کشورهای توسعه یافته

/
وضعیت بهره­ گیری از BIM در جهان BIM در کشورهای توسعه یافته، بد…