نوشته‌ها

امتیاز و مزایای BIM چیست؟

/
بررسی امتیاز BIM در جهان قبل از بروز تحول عظیم روش BIM در صنعت…
عملیات نظارتی مبتنی بر BIM -ایران بیم

عملیات نظارتی مبتنی بر BIM

عملیات نظارتی مبتنی بر BIM برای پروژه های حفاری عمیق شهری  پیش ز…
سیستم نظارتی مبتنی بر BIM -گروه ایران بیم

سیستم نظارتی مبتنی بر BIM برای پروژه های حفاری عمیق شهری

/
پیش زمینه سیستم نظارتی مبتنی بر BIM :حفاری های عمیق در مناطق …
15 امتیاز استفاده از BIM در جهان-ایران بیم

15 امتیاز استفاده از BIM در جهان

/
15 امتیاز استفاده از BIM در جهان 15 امتیاز استفاده از BIM در جهان: اخ…