Home / Tag Archives: دانلود رایگان حجم سازی با MASS

Tag Archives: دانلود رایگان حجم سازی با MASS

دانلود رایگان حجم سازی با MASS

دانلود رایگان حجم سازی با MASS ایران بیم

  دانلود رایگان حجم سازی باMASS در دانلود رایگان حجم سازی با MASS  ساختن احجام سه بعدی دقیقا مشابه روش هایی است که در نرم­ افزارهای حجم­ سازی استفاده می ­شود اما تفاوت اجرای آن در Revit توانایی پارامتریک کردن آنهاست.بدین معنا که پس از ساختن حجم اصلی از ساختمان، …

نمایش بیشتر»
My title