Home / Tag Archives: استفاده های بیم

Tag Archives: استفاده های بیم

موارد استفاده از BIM قسمت چهارم

فواید bim

موارد استفاده از BIM قسمت چهارم  ثبت مدلسازی در موارد استفاده از BIM قسمت چهارم: ثبت مدلسازی فرآیندی است که طی آن ارائه ی  دقیقی از شرایط فیزیکی،محیطی و نکات ارزشمند امکانات موجود به تصویر کشیده میشود.مدل ثبت شده باید شامل حداقل اطلاعاتی در رابطه با عناصر اصلی معماری و …

نمایش بیشتر»

موارد استفاده از BIM قسمت سوم

فواید bim

موارد استفاده از BIM قسمت سوم برآورد هزینه موارد استفاده از BIM قسمت سوم: در پروسه ی برآورد هزینه برای تخمین آن در مراحل اولیه ی طراحی و استفاده از راهبردهایی در جهت صرفه جویی در هزینه و زمان و ممانعت از هدر رفت سرمایه، از BIM استفاده می شود. …

نمایش بیشتر»

موارد استفاده از BIM(قسمت دوم)

فواید bim

موارد استفاده از bim تألیف طراحی موارد استفاده از bim  تألیف طراحی حاکی از پروسه ایست که در آن، از نرم افزار سه بعدی سازی برای توسعه ی مبتنی بر ضوابط مدلسازی اطلاعات ساختمان که نقش پررنگی در پیشبرد طراحی دارد، استفاده می شود. ابزارهای تألیف طراحی اولین قدم به …

نمایش بیشتر»

فواید bim! موارد استفاده از BIM (قسمت اول)

فواید bim

فواید bim فواید bim :ماهیت تکنولوژی BIM به گونه ای است که به کاربران مختلف فرصت می دهد که بر اساس نیازهایشان به روش های چندگانه از آن استفاده کنند.با پیش روی مرحله به مرحله پروژه،اطلاعات موجود در سیستم BIM  نیز به صورت تدریجی تکامل می یابد. موارد زیر از …

نمایش بیشتر»
My title