نوشته‌ها

مدلسازی اطلاعات ساختمان | BIM | بیم

طرح جامع محدوده خدمات مدیریت اطلاعات در پروژه

/
در این مقاله خلاصه توصیفات نقش مدیریت اطلاعات که در قرار ملاقات­های پروژه­های متکی بر محدوده خدمات فردی به کار رفته، ارائه شده است.توجه: انتظار می­رود نقش مدیریت اطلاعات از طریق منبعی توانمند به عنوان بخشی از یک قرار ملاقات موجود تحویل داده شود.نقش مدیریت اطلاعات در قرار ملاقاتی گسترده­تر منظور خواهد شد و تعهدات توصیفی در اینجا به قرارداد اضافه خواهند شد.توصیفات نقش بر تعهدات عمومی تعریف شده در گزارش CIC "محدوده خدمات در خصوص نقش مدیریت اطلاعات" متکی می­باشد
پروتکل های بیم - قسمت چهارم

ترجمه پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان - قسمت چهارم

/
ترجمه پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان - قسمت چهارم این م…
پروتکل های بیم - قسمت سوم

پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان - قسمت سوم

/
پروتکل مدل­سازی اطلاعات ساختمان (BIM) ویرایش دوم 1.تعارف 1-1: در این پروتکل …

پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان - قسمت دوم

/
ترجمه پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان - قسمت دوم 3- نحوه…

پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان - قسمت اول

/
پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان 1- مقدمه پروتکل BIM در ابتدا تو…

سهم ما از پیاده سازی BIM در صنعت ساختمان

/
گام به گام BIM را پیاده سازی کنید در سال های اخیر صحبت در مور…
مدیر اطلاعات BIM ایران بیم

مدیر اطلاعات BIM کیست؟

/
آیا تاکنون به اهمیت یکی از عوامل مرتبط با اطلاعات و داده های پروژه ان…
پروتکل BIM در ایران بیم

انجام توافقات پروژه با پروتکل بیم

/
مدیریت اطلاعات انجام توافقات پروژه با پروتکل بیم :مطابق با نیاز …
پروتکل BIM در ایران بیم

پروتکل بیم

/
قوانین مالکیت معنوی پروژه در پروتکل بیم به منظور دسترسی ب…
پروتکل BIM در ایران بیم

پروتکل BIM

/
معرفی پروتکل پروتکل BIM  توسط انجمن صنعت ساختمان CIC در آمریکا…