نوشته‌ها

آموزش نحوه ی نسبت دادن متریال به اجسام (پارت اول)

/
روش های مختلف نسبت دادن متریال به یک حجم در رویتدر  نرم …