نوشته‌ها

پاک کردن روم بندی و مساحت در محیط رویت، ایران بیم

آموزش پاک کردن روم بندی و مساحت در محیط رویت

/
چگونه در نرم افزار رویت مساحت و روم بندی ها را از پروژه خود پاک…
نرم افزارهای BIM مقاله

نرم افزارهای BIM

/
 چرا خریداران ملک درقبال خطاهای سازندگان باید پولی پرداخت کنند؟ BIM به م…