نوشته‌ها

قابلیت های ساخت در BIM

/
با کمک مدلسازی اطلاعاتی ساختمان، ساخت پذیری بنا را قبل از اج…
آشنایی با BIM360

آشنایی با BIM360

/
آشنایی با BIM360 نرم افزار های مورد استفاده در فناوری BIM مدلسازی اطلاعات…