نوشته‌ها

محیط اطلاعاتی مشترک ( CDE ) چیست؟

محیط اطلاعاتی مشترک ( CDE ) چیست؟

/
محیط اطلاعاتی مشترک ( CDE ) چیست؟محیط اطلاعاتی مشترک ( CDE ) چی…
ده نوآوری که باعث دگرگونی در صنعت ساخت‌وساز شدند

ده نوآوری که باعث دگرگونی در صنعت ساخت‌وساز شدند

/
ده نوآوری که باعث دگرگونی در صنعت ساخت‌وساز شدند دگرگونی در…
چرا ساخت و ساز به قراردادهای هوشمند نیاز دارد

چرا ساخت و ساز به قراردادهای هوشمند نیاز دارد

/
چرا ساخت و ساز به قراردادهای هوشمند نیاز داردچرا ساخت و ساز …
AIM چیست؟

AIM چیست؟

/
AIM چیست؟AIM چیست؟  مدل اطلاعات دارایی یا AIM، در طول چرخه عمر یک…
IFC چیست؟

IFC چیست؟

/
IFC چیست؟IFC چیست؟ کلاس‌های بنیاد صنعت - یا IFC، به طور خل…
Digitalisation Review interim report

چه اقداماتی برای بازنگری گزارش های کاربرد صنایع دیجیتالی در ساخت و ساز انجام شده است؟

/
چه اقداماتی برای بازنگری گزارش های کاربرد صنایع دیجیتالی در ساخ…
تبادل اطلاعات در مورد پروژه‌های BIM

تبادل اطلاعات در مورد پروژه‌های BIM

/
تبادل اطلاعات در مورد پروژه‌های BIM تبادل اطلاعات در مورد پروژه‌های BIM ما …
IDM چیست؟

IDM چیست؟

/
IDM چیست؟ اطلاعاتی است که یک پروژه ساخت‌وساز را هدایت می‌کن…
دیکشنری داده های BuildingSMART چیست؟

دیکشنری داده های BuildingSMART چیست؟

/
دیکشنری داده های BuildingSMART چیست؟ داشتن درک مشترک از مفهوم ساخت…