نوشته‌ها

ساختمان انرژی صفر خالص

مسابقه طراحی ساختمان انرژی صفر

/
مدرسه ای برای آیندگان، نمادی از طراحی و مهندسی پایدار باکمک BIM در ص…