نوشته‌ها

انقلاب ساخت‌وساز دیجیتال: چه زمانی BIM تبدیل به BAU می‌شود؟ (قسمت اول)

انقلاب ساخت‌وساز دیجیتال: چه زمانی BIM تبدیل به BAU می‌شود؟ (قسمت اول)

/
چه زمانی BIM تبدیل به BAU می‌شود؟ (قسمت اول)چه زمانی BIM تبدی…
IranBIM.com

کتاب عکاسی از معماری به روش دیجیتال

/
کتاب عکاسی از معماری به روش دیجیتال کتاب عکاسی از معماری به روش دیجیتال:ک…
Applied Building Physics

کتاب فیزیک ساختمان کاربردی

/
کتاب فیزیک ساختمان کاربردی کتاب فیزیک ساختمان کاربردی:کتاب فیزیک ساخت…
Rural Studio: Samuel Mockbee and an Architecture of Decenc

کتاب استودیو روستایی: ساموئل مکببی و معماری باروری

/
کتاب استودیو روستایی: ساموئل مکببی و معماری باروری کتاب استودی…
An Outline of European Architecture

کتاب یک طرح معماری اروپایی

/
کتاب یک طرح معماری اروپایی کتاب یک طرح معماری اروپایی: کتاب یک…

کتاب مقدمه ای بر نظریه معماری 1968 تا کنون

/
کتاب مقدمه ای بر نظریه معماری 1968 تا کنون کتاب مقدمه ای بر نظ…
After Taste - Expanded Practice in Interior Design

کتاب پس از طعم - تمرین گسترده در طراحی داخلی

/
کتاب پس از طعم - تمرین گسترده در طراحی داخلی کتاب پس از طعم - تمری…
Aesthetics and Technology in Building

کتاب زیبایی شناسی و فناوری در ساختمان

/
کتاب زیبایی شناسی و فناوری در ساختمان کتاب زیبایی شناسی و فناوری در ساختمان:ک…
AD - Techniques and Technologies in Morphogenetic Design

کتاب تکنیک ها و فنون در طراحی مورفوژنیک

/
کتاب تکنیک ها و فنون در طراحی مورفوژنیک کتاب تکنیک ها و فنون در طراحی مورفوژنیک:…