نوشته‌ها

معرفی نرم افزار BIM360 Field در ایران بیم

معرفی نرم افزار BIM360 Field

/
معرفی نرم افزار BIM360 Field: یک نوع نرم افزار برای ساخت وساز…
توصیف پیش ساخته سازی

قدرت پیش ساخته سازی در صنعت ساختمان توسط مدلسازی اطلاعاتی BIM را دست کم نگیرید!

/
پیش ساخته سازی در صنعت ساختمان و مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM با…
آشنایی با BIM360

آشنایی با BIM360

/
آشنایی با BIM360 نرم افزار های مورد استفاده در فناوری BIM مدلسازی اطلاعات…