نوشته‌ها

توصیف دیوارهای سبز

تاثیرات شگفت انگیز دیوارهای سبز در کاهش آلاینده ها!

/
تخمین میزان کاهش آلاینده های محیطی در پارکینگ طبقاتی  بوعلی قزو…
مصالح هوشمند و تکنولوژی های جدید-در ایران بیم

مصالح هوشمند و تکنولوژی های جدید

/
درک تکنیکی علم مصالح و ادبیات مهندسی چکیده مصالح هوشمند و تکنولوژی های جدید در مصالح هو…