نوشته‌ها

طراحی پایدار

طراحی پایدار قسمت سوم

/
طراحی پایدار قسمت سوم فرایند بهینه سازی انرژی در طراحی پایدار …
طراحی پایدار

طراحی پایدار قسمت دوم

/
طراحی پایدار قسمت دوم الگوهای موجود توسعه شهری و حومه شهری به کیف…
طراحی پایدار

طراحی پایدار قسمت اول

/
برای طراحی پایدار یک راهنما ارائه شده است که این راهنما شامل …
شروع کار با BIM روشهای کا با BIM

چند نکته جهت شروع کار با BIM

/
 شروع کار با BIM طی دهه ی گذشته،مزایای استفاده از BIM و  شروع کار …
BIM برای سرمایه گذاران ایران بیم

BIM برای سرمایه گذاران پروژه و کارفرمایان

/
BIM برای سرمایه گذاران   اهمیت BIM برای سرمایه گذاران در چیست؟ و …
طراحی پایدار

طراحی پایدار (قسمت هشتم)

/
طراحی پایدار معماری و ارتباط آن با کیفیت زندگی انسان در طراحی…
طراحی پایدار

طراحی پایدار (قسمت هفتم)

/
طراحی پایدار ارتقاي كيفيت زندگي با بهره گيري از نور طبيعي تاري…
طراحی پایدار

طراحی پایدار (قسمت ششم)

/
طراحی پایدار آب و معماري در طراحی پایدار الف: آب و معماري ز…
طراحی پایدار

طراحی پایدار قسمت پنجم

/
طراحی پایدار قسمت پنجم معماری ارگانیک در ادامه مقالات گذشته در طراحی پایدا…