نوشته‌ها

روش همکاری با نرم افزار رویت

/
آماده ­سازی جهت همکاری گروهی درست است که کار کردن با نرم ­افز…
آموزش اصول اولیه کار گروهی در رویت bim

آموزش اصول اولیه کار گروهی در رویت

/
استفاده از worksharing در هماهنگی و همکاری بین اعضای گروه پروژه آم…
مدیریت فایل در رویت iranbim

آموزش رویت مدیریت فایل ها

/
تنظیماتی به نام استاندارد آموزش رویت مدیریت فایل ها: وقتی در حال کا…
مدیریت فایل در رویت iranbim

مدیریت فایل در رویت

/
روش کارکردن در یک تیم بزرگ Revit  دارای یک فایل واحد است.مدیریت فا…