نوشته‌ها

تبدیل دیجیتال

تبدیل دیجیتال: ما کجا هستیم؟

/
تبدیل دیجیتال: ما کجا هستیم؟ تبدیل دیجیتال ، اعمال تغییرات در …
تبدیل به BIM

تبدیل به BIM

/
تبدیل به BIM   تبدیل به BIM ، برای طراح، BIM بیش از یک تغییر تکنول…
آینده ی BIM و ساخت و ساز دیجیتال

آینده ی BIM و ساخت و ساز دیجیتال (بخش دوم)

/
آینده ی BIM و ساخت و ساز دیجیتالآینده ی BIM و ساخت و ساز دیجیتال…
اطلاعات در BIM (بخش اول)

اطلاعات در BIM (بخش اول)

/
اطلاعات در BIM  اطلاعات در BIM ،آینده ساخت‌وساز از طریق اطلاعا…
اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت

اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت (بخش دوم)

/
اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت (بخش دوم) اجرای یک رویکرد BIM م…
اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت

اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت

/
اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت …
آیا BIM می‌تواند پروژه‌های ساخت‌وساز کوچک را با موفقیت تحویل دهد؟ (بخش اول)

آیا BIM می‌تواند پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک را با موفقیت تحویل دهد؟ (بخش اول)

/
 پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک ، به راحتی می توان…
چگونه BIM را انتخاب کنید؟ (قسمت اول)

چگونه باید BIM را انتخاب کنید؟ (قسمت دوم)

/
چگونه باید BIM را انتخاب کنید؟ (قسمت دوم) چگونه باید BIM را ا…
انقلاب ساخت‌وساز دیجیتال: چه زمانی BIM تبدیل به BAU می‌شود؟ (قسمت اول)

انقلاب ساخت‌وساز دیجیتال: چه زمانی BIM تبدیل به BAU می‌شود؟ (قسمت دوم)

/
چه زمانی BIM تبدیل به BAU می‌شود؟ (قسمت دوم) چه زمانی BIM تبدیل …