نوشته‌ها

بعد پنجم BIM

بعد پنجم BIM (هزینه)

/
بعد پنجم BIM BIM پنج بعدی یک مدل ۴ بعدی BIM است که به اشیاء و مج…

نقش BIM در برنامه ریزی کارآمد در شرایط اضطراری

/
تاثیر BIM در برنامه ریزی موثر به هنگام بروز شرایط اضطراری این مقال…