نوشته‌ها

معرفی BIM

BIM چیست ؟

/
BIM چیست!؟ معرفی BIM BIM چیست! می ­خواهیم به فناوری نوین در طراحی…
طراحی پایدار

طراحی پایدار قسمت سوم

/
طراحی پایدار قسمت سوم فرایند بهینه سازی انرژی در طراحی پایدار …
طراحی پایدار

طراحی پایدار قسمت دوم

/
طراحی پایدار قسمت دوم الگوهای موجود توسعه شهری و حومه شهری به کیف…
طراحی پایدار

طراحی پایدار قسمت اول

/
برای طراحی پایدار یک راهنما ارائه شده است که این راهنما شامل …
طراحی پایدار

طراحی پایدار (قسمت هشتم)

/
طراحی پایدار معماری و ارتباط آن با کیفیت زندگی انسان در طراحی…
طراحی پایدار

طراحی پایدار (قسمت هفتم)

/
طراحی پایدار ارتقاي كيفيت زندگي با بهره گيري از نور طبيعي تاري…
طراحی پایدار

طراحی پایدار (قسمت ششم)

/
طراحی پایدار آب و معماري در طراحی پایدار الف: آب و معماري ز…
طراحی پایدار

طراحی پایدار قسمت پنجم

/
طراحی پایدار قسمت پنجم معماری ارگانیک در ادامه مقالات گذشته در طراحی پایدا…
طراحی پایدار

طراحی پایدار قسمت چهارم

/
طراحی پایدار قسمت چهارم معماری ارگانیک معماری فقط نوعی فعالیت رویداد یا مجموعه ای از…