نوشته‌ها

فن آوری های تبدیل ساخت و ساز ( قسمت اول)

فن آوری های تبدیل ساخت و ساز ( قسمت اول)

/
فن آوری های تبدیل ساخت و ساز ( قسمت اول) فن آوری های تبدیل…
ده افسانه ی برتر BIM که شکست خوردند (قسمت اول)

ده افسانه ی برتر BIM که شکست خوردند (قسمت دوم)

/
ده افسانه ی برتر BIM که شکست خوردند (قسمت دوم) ده افسانه ی …
ده افسانه ی برتر BIM که شکست خوردند (قسمت اول)

ده افسانه ی برتر BIM که شکست خوردند (قسمت اول)

/
ده افسانه ی برتر BIM که شکست خوردند (قسمت اول) ده افسانه ی …
ده نوآوری که باعث دگرگونی در صنعت ساخت‌وساز شدند

ده نوآوری که باعث دگرگونی در صنعت ساخت‌وساز شدند

/
ده نوآوری که باعث دگرگونی در صنعت ساخت‌وساز شدند دگرگونی در…
چرا ساخت و ساز به قراردادهای هوشمند نیاز دارد

چرا ساخت و ساز به قراردادهای هوشمند نیاز دارد

/
چرا ساخت و ساز به قراردادهای هوشمند نیاز دارد چرا ساخت و ساز …
برنامه ی اجرایی BIM چیست؟(BEP)

برنامه ی اجرایی BIM چیست؟(BEP)

/
برنامه ی اجرایی BIM چیست؟(BEP) برنامه ی اجرایی BIM چیست؟(BEP)…
Digitalisation Review interim report

چه اقداماتی برای بازنگری گزارش های کاربرد صنایع دیجیتالی در ساخت و ساز انجام شده است؟

/
چه اقداماتی برای بازنگری گزارش های کاربرد صنایع دیجیتالی در ساخ…
IDM چیست؟

IDM چیست؟

/
IDM چیست؟ اطلاعاتی است که یک پروژه ساخت‌وساز را هدایت می‌کن…
دیکشنری داده های BuildingSMART چیست؟

دیکشنری داده های BuildingSMART چیست؟

/
دیکشنری داده های BuildingSMART چیست؟ داشتن درک مشترک از مفهوم ساخت…