نوشته‌ها

شناخت مدلسازی اطلاعاتی ساختمان BIM

حقیقتی ناخوشایند درباره سرعت پیشرفت مدلسازی اطلاعاتی ساختمان BIM در دنیا!

/
پیشرفت مدلسازی اطلاعاتی ساختمان BIM در دنیا مدلسازی اطلاعا…
BIM در کشورهای توسعه یافته

BIM در کشورهای توسعه یافته

/
وضعیت بهره­ گیری از BIM در جهان BIM در کشورهای توسعه یافته، بد…